Scholing Coöperatief leren

Coöperatief leren is een aanvulling op  het didactisch repertoire van de leerkracht. Leerlingen werken op een gestructureerde manier samen in kleine, heterogeen samengestelde groepen. De betrokkenheid en het leerrendement nemen toe.

Kinderen kunnen met plezier van en met elkaar leren. Daarvoor hebben ze een vaardige leerkracht nodig. De leerkracht ontwikkelt specifieke vaardigheden om coöperatief leren goed vorm te geven. Daar helpt KOC Diensten de leerkracht graag bij. We zoeken naar een werkbare praktijk die past bij uw schoolconcept. Met oog voor de achtergronden en de onderwijskundige consequenties. De leerkracht kan de coöperatieve werkvormen direct toepassen. Er is ook aandacht voor de samenwerkingsvaardigheden van de leerlingen. Hoe kun je die verder ontwikkelen? Wat moet er veranderen aan het groepsproces? Coöperatief leren heeft het grootste effect als alle leerkrachten op school het toepassen. Daarom bieden we de ondersteuning meestal aan in teamverband. Neem contact met ons op en we helpen u graag verder.

Overzicht diensten Vorige pagina
    

Gerelateerd

16 juni 2021

Close Reading, verdiepend en verrijkend lezen

In het reformatorisch onderwijs kunnen we het belang van lezen moeilijk onderschatten. Juist in deze tijd willen we graag dat leerlingen goede begrijpend lezers worden. Hoe help je leerlingen nu om niet alleen technisch een tekst te kunnen lezen, maar deze ook goed te begrijpend? Close Reading is een aanpak van Begrijpend Lezen die hierbij kan helpen.

Lees verder
19 juni 2020

Begeleiding bij invoering nieuwe rekenmethode

In samenwerking met Malmberg is door Driestar Educatief en KOC Diensten de rekenmethode Wereld in Getallen 5 (WIG-5) aangepast voor reformatorische scholen. Aan de keuze voor een (reken)methode gaat een zorgvuldig proces vooraf. Het is van belang om het hele team mee te nemen in de onderliggende argumentatie en de onderwijskundige visie van de methode.

Lees verder