Scholing Effectieve Directe Instructie

Onderwijzen is uitleggen, voordoen, model-leren. Met een bewezen effectieve aanpak (EDI) verbetert u de leerprestaties van de leerlingen. Daarom investeert KOC Diensten in de didactische vaardigheden van de leerkracht.

Expliciete Directe Instructie geeft leerkrachten het gereedschap om met álle leerlingen de leerdoelen te bereiken. De leerlingen zijn actief betrokken bij de inhoud van de les. Door de toename van de betrokkenheid verminderen gedragsproblemen en groeit het leerresultaat. Het model EDI brengt leerlingen stapsgewijs naar beheersing van de leerdoelen. Hierdoor doen leerlingen succeservaringen op. De leerkracht geeft instructie. Door het stellen van vragen controleert hij voortdurend of alle leerlingen het begrijpen. Er worden willekeurige beurten gegeven. De leerlingen krijgen genoeg denktijd om de vragen te kunnen beantwoorden. Leerlingen werken samen in korte overlegmomenten. KOC Diensten brengt de didactische principes van het model in de schoolpraktijk. Dit gebeurt op een nuchtere manier. Nascholing combineren we naar behoefte met doelgerichte lesbezoeken. De persoon voor de klas krijgt praktische tips met oog voor de complexe realiteit. Neem contact met ons op en we helpen u graag verder.

Overzicht diensten Vorige pagina
    

Gerelateerd

16 juni 2021

Close Reading, verdiepend en verrijkend lezen

In het reformatorisch onderwijs kunnen we het belang van lezen moeilijk onderschatten. Juist in deze tijd willen we graag dat leerlingen goede begrijpend lezers worden. Hoe help je leerlingen nu om niet alleen technisch een tekst te kunnen lezen, maar deze ook goed te begrijpend? Close Reading is een aanpak van Begrijpend Lezen die hierbij kan helpen.

Lees verder
19 juni 2020

Begeleiding bij invoering nieuwe rekenmethode

In samenwerking met Malmberg is door Driestar Educatief en KOC Diensten de rekenmethode Wereld in Getallen 5 (WIG-5) aangepast voor reformatorische scholen. Aan de keuze voor een (reken)methode gaat een zorgvuldig proces vooraf. Het is van belang om het hele team mee te nemen in de onderliggende argumentatie en de onderwijskundige visie van de methode.

Lees verder