Schoolaudits

Grip en zicht op de kwaliteit van de school. De onderwijsinspectie verwacht van bestuur en directie dat ze dat heeft. Een integrale schoolaudit of een audit gericht op een deelonderwerp kan hierbij nuttig zijn. Doet de school wat ze belooft?

 • U staat voor de uitdaging een nieuw schoolplan voor de komende vier jaar op te stellen?
 • U wilt het bestaande meerjarenbeleid herijken?
 • U verwacht een inspectiebezoek en wilt graag weten hoe de vlag er bij hangt?
 • U wilt wilt weten wat de kwaliteit van een deelonderwerp is, zoals bijvoorbeeld de leerlingenzorg of de leerlingresultaten?
 • De school heeft een ontwikkeling doorgemaakt en u wilt de kwaliteit daarvan laten toetsen?

Voldoende redenen om eens na te denken over het laten uitvoeren van een audit. KOC Diensten voert die graag voor u uit.

Integrale audit

De meest uitgebreide vorm is de integrale audit. Met het inspectiekader als richtlijn wordt de kwaliteit van de school integraal onder de loep genomen. Zaken worden met elkaar in verband gebracht en leiden tot conclusies, aanbevelingen en duurzame ontwikkeladviezen.

De rapportage die u krijgt:

 • levert informatie op die gebruikt kan worden om het beleid van de school te evalueren;
 • kan gebruikt bij de voorbereiding op het gesprek met de onderwijsinspectie;
 • geeft richting aan het denken over het strategisch beleid;
 • helpt bij het opstellen of actualiseren van het schoolplan.

Audits gericht op deelonderwerpen

U kunt er voor kiezen om de audit te richten op één of meerdere deelonderwerpen. Te denken valt daarbij aan:

 • didactisch handelen en klassenmanagement;
 • opbrengstanalyse;
 • sociale veiligheid / pedagogisch klimaat;
 • afstemming op onderwijsbehoeften;
 • ondersteuningsstructuur;
 • enz.

Activiteiten

De volgende activiteiten kunnen deel uitmaken van de audit:

 • intakegesprek met de schoolleiding;
 • lesbezoeken (elk bezoek wordt nabesproken met de leerkracht);
 • gesprekken met de schoolleiding (directie, teamleiders);
 • gesprekken met de intern begeleiders;
 • gesprek met een groepje leerkrachten;
 • gesprek met bestuur (bestuurders en toezichthouders);
 • gesprek met adviesraad / medezeggenschapsraad;
 • gesprek met remedial teacher(s) / onderwijsassistente(s)(n);
 • gesprek met ouders / leerlingen;
 • documentanalyse;
 • opbrengstanalyse (tussentijds opbrengsten en eindopbrengsten);
 • uitgebreide rapportage;
 • presentatie van de rapportage aan bestuur, directie en/of team.

Kenmerkend

De volgende zaken zijn kenmerkend voor onze audits:

 • grondig en deskundig;
 • het betrekken van de medewerkers van de school leidt direct tot kwaliteitsontwikkeling;
 • up to date; afgestemd op het nieuwste inspectiekader;
 • de werkwijze van de school is uitgangspunt;
 • uitgebreide rapportage met heldere conclusies en aanbevelingen;
 • duurzame adviezen (gericht op de structuur en de cultuur)  die de symptoombestrijding voorbij gaan;
 • herkenning en erkenning van de adviezen door de medewerkers van de school;
 • adviezen concreet en direct toepasbaar binnen de school;
 • betrokkenheid bij de opvolging van de adviezen (door inbreng deskundigheid op deelonderwerpen of het doorgeleiden naar ter zake deskundigen).

Referentie

“Als school wilden we niet alleen het inspectiebezoek afwachten, maar proactief bezig zijn om ons onderwijs te verbeteren en te vernieuwen. KOC Diensten heeft op onze school een integrale audit afgenomen. Deze audit heeft geresulteerd in een aantal conclusies en aanbevelingen voor het team. Het contact tussen het team en de medewerker van KOC Diensten gedurende de audit was goed. Dit kwam door de kennis en kunde van de auditor. Hij straalt een natuurlijk gezag uit en is respectvol naar de teamleden. Zijn heldere conclusies en aanbevelingen hebben een duidelijk doel: het verbeteren en optimaliseren van de kwaliteit van het onderwijs. Als school zijn wij tevreden over zijn werkwijze en daarom blijft hij ook in het vervolgtraject aan onze school verbonden.” (uit de evaluatie van een schooldirecteur)

Contact

We gaan graag met u in gesprek om af te stemmen op uw behoeften. Maatwerk is ons kenmerk.

Neem vrijblijvend contact op voor een oriënterend gesprek of vraag naar de mogelijkheden.

Overzicht diensten Vorige pagina
  

Gerelateerd

02 mei 2019

Werkdruk in balans

Met de aanpak ‘Werkdruk in balans’ worden collega’s bewust van de echte oorzaak van werkdruk: Waar lekt energie weg en waardoor word ik gemotiveerd? U vindt een nieuwe balans in het maken van keuzes en houdt toch overzicht.

Lees verder
01 mei 2019

Werkplekanalyse IB-er

Hoe groei ik (mee) in mijn rol als ib-er? Waar sta ik en hoe stevig sta ik in een sterk wisselende omgeving waarbij passend onderwijs centraal staat? Werkplekbegeleiding levert concrete aanbevelingen op om de werksituatie te verbeteren. Een steun in de rug voor een sleutelfiguur in de school.

Lees verder