Training en advies bij gebruik ZIEN!

Met ZIEN! volgt u de sociale ontwikkeling van de leerlingen. Het instrument geeft handelingssuggesties en concrete doelen om gedrag positief te beïnvloeden. KOC Diensten helpt de school om ZIEN! toe te passen in de praktijk.

ZIEN! is preventief te gebruiken als bronnenboek om de sociale vaardigheden te oefenen. Observatie en het invullen van de lijsten geven inzicht in de ondersteuningsvraag van leerlingen. De leerkracht begrijpt het sociaal-emotioneel functioneren van het kind beter. Daardoor kan hij aan de slag met de concrete handelingssuggesties uit ZIEN!. De sterke kanten van een kind worden benut, want ook hierin geeft ZIEN! inzicht. De leerlingvragenlijsten zijn een aanvulling om het gedrag van een leerling in kaart te brengen. Voor groep 5-8 zijn deze leerlingvragenlijsten digitaal beschikbaar. Voor groep 1-4 is er een papieren versie. ZIEN! hanteert zeven dimensies. Twee graadmeters die een signaalfunctie hebben: Welbevinden en Betrokkenheid, en vijf vaardigheidsdimensies. De volgende vaardigheden zijn nodig om op een adequate manier de sociaal-emotionele ontwikkeltaken te volbrengen:

  • sociaal initiatief;
  • sociale flexibiliteit;
  • sociale autonomie;
  • impulsbeheersing;
  • inlevingsvermogen.
Er zijn twee leerlingvragenlijsten beschikbaar die los van elkaar in te vullen zijn. Dit zijn de vragenlijst Leer- en leefklimaat en de vragenlijst Sociale vaardigheden. De vragenlijst Leer- en leefklimaat is zeer geschikt voor het monitoren van sociale veiligheid. De vragenlijst Sociale vaardigheden bevraagt evenals de leerkrachtvragenlijst de vaardigheden. De inspectie vraagt scholen het sociaal-emotioneel functioneren van de leerlingen te registreren. Met het gebruik van de leerlingvragenlijst over sociale vaardigheden komt de school hieraan tegemoet. U werkt planmatig aan een gezond pedagogisch klimaat. KOC Diensten helpt u om ZIEN! daar een plaats in te geven. Door begeleiding op locatie krijgt ZIEN! betekenis. Neem voor de mogelijkheden contact op met uw onderwijsadviseur.

Overzicht diensten Vorige pagina
    

Gerelateerd

16 juni 2020

Seksuele vorming

“Mam, waar was ik voor ik geboren werd?” Wellicht hebt u deze vraag weleens gehad van uw kind. Maar welk antwoord is passend? Hoe praat ik met mijn kind over de seksuele ontwikkeling? Wat vertel ik (al) wel, en wat (nog) niet? KOC Diensten biedt graag handvatten in het (leren) praten over seksualiteit in de opvoeding.

Lees verder
15 juni 2020

Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen

Hans raakt op school snel overprikkeld. Het lukt hem dan niet meer zijn werk goed te doen. Als hij thuiskomt uit school, kan hij weinig meer hebben en heeft hij veel boze buien. Wist je dat traumasensitief lesgeven helpend kan zijn in zo’n situatie? Is dit je vraag: Hoe creëer ik een goede onderwijsomgeving en zorg ik ervoor dat kinderen als Hans minder snel overprikkeld raken en rustiger thuiskomen?

Lees verder