Training Ruimte voor jezelf en ruimte voor de ander

Wilt u leerlingen goed leren samenwerken en pestgedrag preventief aanpakken? In deze training maken we u vertrouwd met leerzame spellen en eenvoudige zelfverdedigingsoefeningen. De spellen en oefeningen zijn gebaseerd op principes vanuit groepsdynamica en mentale weerbaarheid.

Ruimte voor jezelf en ruimte voor de ander is een psycho-fysieke weerbaarheidstraining. KOC Diensten geeft de training in samenwerking met Grol weerbaarheid. De cursus beslaat zes dagdelen. Leerkrachten leren vaardigheden voor het positief beïnvloeden van het groepsproces. De volgende zes thema’s komen aan de orde:

Groepsdynamiek

In de theorie van groepsdynamiek onderscheiden we verschillende fasen. Door te anticiperen op de ontwikkelbehoefte van de kinderen beïnvloeden we het groepsproces positief. Het resultaat is een groep met meer sociale cohesie. De praktijkoefeningen sluiten aan op de groepsdynamische fasen en zijn direct toepasbaar.

Observeren van gedrag

Het programma ZIEN! biedt mogelijkheden om het gedrag van kinderen te observeren. Begrip van deze observaties leidt tot inzicht in de thematiek Ruimte voor jezelf en ruimte voor de ander. Bijpassende praktijkoefeningen kunnen zowel in groepsverband en subgroepen als individueel worden uitgevoerd.

Communicatie

De Roos van Leary onderscheidt gedrag in Onder, Boven, Tegen of Samen. Het herkennen van deze soorten gedrag helpt om de juiste interventies te kiezen. Leerkracht en leerlingen worden zich bewust van hun positie ten opzichte van de ander.

Interventies plannen en uitvoeren

De meeste leerkrachten hebben veel kennis over de ontwikkelbehoefte van de groep. Daarnaast hebben ze kennis van het beheersen van diverse interventies. Dit leidt echter niet automatisch tot de juiste aanpak. We introduceren de 50 Waarden van waarde die richting geven aan de pedagogische doelen. Deze waarden komen voort uit de Bijbel. Ze worden zichtbaar in de praktijkoefeningen.

Feedback en gesprek

De echte sociale groei vindt plaats in het evaluatieve gesprek. Dit vindt plaats na afloop van de fysieke handeling. We reiken handvatten aan om kinderen werkelijk inzicht te geven in hun gedrag. Dit gebeurt aan de hand van een groepsgesprek. De leerlingen formuleren zelf verbeterpunten die toegepast worden in de dagelijkse praktijk.

Pestpreventie en pestaanpak

De bestaande pestaanpak en pestpreventie verrijken we met de 4-stappenaanpak van grenzen aangeven. Met behulp van de kleuren van het stoplicht geven we persoonlijke grenzen aan. Het maakt reflecteren op gedrag mogelijk. De praktische oefeningen hebben als doel positief gedrag van de groep omstanders te versterken. Centraal staat het ‘opstaan tegen pesten’ en het geven van moed aan de opkomer. Afhankelijk van de behoefte van het team is maatwerk altijd bespreekbaar. Voor meer informatie, neem contact met ons op.

Overzicht diensten Vorige pagina
    

Gerelateerd

16 juni 2020

Seksuele vorming

“Mam, waar was ik voor ik geboren werd?” Wellicht hebt u deze vraag weleens gehad van uw kind. Maar welk antwoord is passend? Hoe praat ik met mijn kind over de seksuele ontwikkeling? Wat vertel ik (al) wel, en wat (nog) niet? KOC Diensten biedt graag handvatten in het (leren) praten over seksualiteit in de opvoeding.

Lees verder
15 juni 2020

Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen

Hans raakt op school snel overprikkeld. Het lukt hem dan niet meer zijn werk goed te doen. Als hij thuiskomt uit school, kan hij weinig meer hebben en heeft hij veel boze buien. Wist je dat traumasensitief lesgeven helpend kan zijn in zo’n situatie? Is dit je vraag: Hoe creëer ik een goede onderwijsomgeving en zorg ik ervoor dat kinderen als Hans minder snel overprikkeld raken en rustiger thuiskomen?

Lees verder