Voorlichting adviesraden

Wat dient u als schoolbestuur aan uw adviesraad voor te leggen? Wat betekenen nieuwe wettelijke wijzigingen voor de adviesraad?

Scholen mogen instemmingrechten van de medezeggenschapsraad omzetten naar adviesrechten. Dit bepaalt de Wet medezeggenschap op scholen. De VBSO-scholen maken hier gebruik van. Het schoolbestuur moet toetsen of een meerderheid van twee derden deze keuze ondersteunt. Dit moet elke vijf jaar gebeuren. Zowel het personeel als de ouders moeten instemmen met de omzetting. Elk wettelijk instemmingsrecht van de medezeggenschapsraad is door deze omzetting een adviesrecht.
Bij vragen van de adviesraad is KOC Diensten het eerste aanspreekpunt voor schoolbesturen en directeuren. Adviesraden kunnen via hun schoolbestuur of schooldirecteur advies inwinnen van KOC Diensten.

Daarnaast verzorgt KOC Diensten regelmatig informatiebijeenkomsten voor leden van de adviesraad. Zeker als nieuwe wettelijke wijzigingen de aandacht vragen.

Ook biedt KOC Diensten trainingen op maat voor adviesraden. Voorafgaand vindt een intakegesprek plaats. Dan kijken we welke specifieke vragen het schoolbestuur of de adviesraad heeft. Zo sluit de training nauw aan bij uw wensen en behoeften.

Modelreglementen en modelstatuten voor (gemeenschappelijke) adviesraden kunt u opvragen bij KOC Diensten. Neem daarvoor contact op met de contactpersoon.

Kosten: Voor leden van de VBSO, zie de informatie over de ledenservice.

Overzicht diensten Vorige pagina
    

Gerelateerd

21 juni 2017

Advisering instandhouding scholen

Wellicht hebt u te maken met krimp in de regio. Het gevolg is een dalend leerlingenaantal. Wat zijn de juridische mogelijkheden om de school te behouden?

Lees verder
17 juni 2017

Ondersteuning juridische procedures

In sommige gevallen vraagt een juridische kwestie om uitgebreide ondersteuning. KOC Diensten ondersteunt u bij juridische procedures.

Lees verder