Voorlichting adviesraden

Wat dient u als schoolbestuur aan uw adviesraad voor te leggen? Wat betekenen nieuwe wettelijke wijzigingen voor de adviesraad?

Scholen mogen instemmingrechten van de medezeggenschapsraad omzetten naar adviesrechten. Dit bepaalt de Wet medezeggenschap op scholen. De VBSO-scholen maken hier gebruik van. Het schoolbestuur moet toetsen of een meerderheid van twee derden deze keuze ondersteunt. Dit moet elke vijf jaar gebeuren. Zowel het personeel als de ouders moeten instemmen met de omzetting. Elk wettelijk instemmingsrecht van de medezeggenschapsraad is door deze omzetting een adviesrecht.
Bij vragen van de adviesraad is KOC Diensten het eerste aanspreekpunt voor schoolbesturen en directeuren. Adviesraden kunnen via hun schoolbestuur of schooldirecteur advies inwinnen van KOC Diensten.

Daarnaast verzorgt KOC Diensten regelmatig informatiebijeenkomsten voor leden van de adviesraad. Zeker als nieuwe wettelijke wijzigingen de aandacht vragen.

Ook biedt KOC Diensten trainingen op maat voor adviesraden. Voorafgaand vindt een intakegesprek plaats. Dan kijken we welke specifieke vragen het schoolbestuur of de adviesraad heeft. Zo sluit de training nauw aan bij uw wensen en behoeften.

Modelreglementen en modelstatuten voor (gemeenschappelijke) adviesraden kunt u opvragen bij KOC Diensten. Neem daarvoor contact op met de contactpersoon.

Kosten: Voor leden van de VBSO, zie de informatie over de ledenservice.

Overzicht diensten Vorige pagina
    

Gerelateerd

05 mei 2018

Schoolaudits

Grip en zicht op de kwaliteit van de school. De onderwijsinspectie verwacht van bestuur en directie dat ze dat heeft. Een integrale schoolaudit of een audit gericht op een deelonderwerp kan hierbij nuttig zijn. Doet de school wat ze belooft?

Lees verder
26 maart 2018

De onderwijsinspectie op bezoek

Vernieuwd toezicht onderwijsinspectie: hoe voert u als vrijwillig bestuurder het inspectiegesprek?

Lees verder