Voorlichting sociale veiligheid

Een veilig pedagogisch klimaat binnen de school. Dit past bij de Bijbelse opdracht van liefde en respect voor de naaste. KOC Diensten ondersteunt u bij de formele kant van sociale veiligheid.

Er komt veel kijken bij de formele kant van sociale veiligheid. KOC Diensten houdt u op de hoogte van wet- en regelgeving. We adviseren u bij doorvoering van de wettelijke regels.

Op 1 augustus 2015 is de wet Sociale veiligheid ingevoerd. De formele kant van sociale veiligheid betreft met name regels die sindsdien gelden. Scholen hebben drie basistaken als het gaat om sociale veiligheid:

  1. aanstellen van een sociale veiligheidscoördinator;
  2. voeren van een integraal veiligheidsbeleid;
  3. monitoren van de veiligheid van leerlingen.

Schoolbesturen, -directeuren en leerkrachten zijn belast met de taken van de sociale veiligheidscoördinator. KOC Diensten heeft een belangrijke rol bij hun toerusting.

Bij advisering hebben we oog voor de verhouding met de vertrouwenspersoon en de contactpersoon.

Kosten: Voor leden van de VBSO, zie de informatie over de ledenservice.

Overzicht diensten Vorige pagina
    

Gerelateerd

20 november 2017

Driedaagse Basistraining PCM

Het Process Communication Model® geeft handvatten om écht contact te maken en relaties te verbeteren. PCM verheldert communicatie, brengt meer plezier in je werk en draagt bij aan optimale resultaten; of het nu om leren, leiding geven of persoonlijke contacten gaat.

Lees verder
23 juni 2017

Groepsvorming in outdoor-setting

In een gevarieerde buitenomgeving confronteren we de groepsleden met hun fysieke en mentale grenzen. Er ontstaat een verandering in de groepsdynamiek die doorwerkt in school- of werksituatie. KOC Diensten werkt hierbij samen met HUMUS.

Lees verder