Voorlichting sociale veiligheid

Een veilig pedagogisch klimaat binnen de school. Dit past bij de Bijbelse opdracht van liefde en respect voor de naaste. KOC Diensten ondersteunt u bij de formele kant van sociale veiligheid.

Er komt veel kijken bij de formele kant van sociale veiligheid. KOC Diensten houdt u op de hoogte van wet- en regelgeving. We adviseren u bij doorvoering van de wettelijke regels.

Op 1 augustus 2015 is de wet Sociale veiligheid ingevoerd. De formele kant van sociale veiligheid betreft met name regels die sindsdien gelden. Scholen hebben drie basistaken als het gaat om sociale veiligheid:

  1. aanstellen van een sociale veiligheidscoördinator;
  2. voeren van een integraal veiligheidsbeleid;
  3. monitoren van de veiligheid van leerlingen.

Schoolbesturen, -directeuren en leerkrachten zijn belast met de taken van de sociale veiligheidscoördinator. KOC Diensten heeft een belangrijke rol bij hun toerusting.

Bij advisering hebben we oog voor de verhouding met de vertrouwenspersoon en de contactpersoon.

Kosten: Voor leden van de VBSO, zie de informatie over de ledenservice.

Overzicht diensten Vorige pagina
    

Gerelateerd

05 mei 2018

Schoolaudits

Grip en zicht op de kwaliteit van de school. De onderwijsinspectie verwacht van bestuur en directie dat ze dat heeft. Een integrale schoolaudit of een audit gericht op een deelonderwerp kan hierbij nuttig zijn. Doet de school wat ze belooft?

Lees verder
26 maart 2018

De onderwijsinspectie op bezoek

Vernieuwd toezicht onderwijsinspectie: hoe voert u als vrijwillig bestuurder het inspectiegesprek?

Lees verder