Dienstbaar in crisistijd

6 april 2020
‘Dienstbaar aan school en gezin’ is de korte samenvatting waarvoor de stichting ds. G.H. Kerstencentrum staat. Het is een duurzame opdracht, van toepassing in verschillende contexten en omstandigheden. Hoe geven we er invulling aan in de huidige corona-crisistijd?

Geraakt

Op 15 maart wordt duidelijk dat de scholen gesloten zullen worden. In eerste instantie drie weken. Inmiddels is deze periode al verdubbeld. Eind van deze maand zal er opnieuw duidelijkheid worden gegeven. Naast de sluiting van de scholen, moet elk fysiek contact tot een minimum worden beperkt. Als het echt niet anders kan, dan onder strikte voorzorgsmaatregelen. Dit heeft enorme impact op scholen en gezinnen. Als dienstverlener aan school en gezin, ervaren we dat ook aan de lijve. Wat school en gezin raakt, raakt ons. Vooral emotioneel. Vanuit relatie en betrokkenheid. We voelen mee met de vragen, zorgen, pijn, onbegrip, twijfels, verdriet. We weten een beetje wat er leeft en speelt. Hoe kunnen we, zeker nu, dienstbaar zijn?

Meeleven

We hebben geprobeerd, als medewerkers van KOC Diensten en VBSO, mee te leven, hetzij als organisatie of samen met anderen. Een open brief is op 17 maart namens VGS en VBSO in het RD geplaatst. Een week later hebben Driestar Educatief en KOC Diensten een gezamenlijke nieuwsbrief verzonden. Afgelopen vrijdag is namens alle onderwijsadviseurs een meelevende groet naar alle leerkrachten op ‘onze’ scholen gestuurd. We hopen, in alle gebrek, op deze wijze mee te leven en mee te voelen. We wensen iedereen van harte sterkte en wijsheid in deze situatie! Wat ervaren we dat we zo afhankelijk zijn van Hem, in Wiens hand alle dingen zijn en Die alles doet, opdat men vreze voor Zijn aangezicht.

Vragen

Dienstbaar in crisistijd als dienstverlenende organisatie. Daar hebben we op deze wijze geen ervaring mee opgedaan. Daar lag geen draaiboek voor klaar. Wat kunnen we doen? Wat mogen onze klanten en cliënten van ons verwachten? Wat betekent dit voor al onze collega’s? Hoe gaan we ermee om als contacten, bezoeken, gesprekken, scholingen etc. niet doorgaan? Zomaar een paar vragen. Hoe we hier intern mee omgaan? We zoeken samen als team onze weg, zowel qua werk als financiering (waar de inkomsten fors zijn verminderd en de uitgaven niet afnemen). Hoe hier richting onze scholen, cliënten en leden mee om te gaan?

Reacties

De uitdrukking: ‘Zoveel hoofden, zoveel zinnen’ is een bekende en deze is in bepaald opzicht duurzaam. Ook in deze crisistijd. Binnen onze grote groep klanten, cliënten en leden blijkt dit volop. We zijn een dienstverlener, waarbij we graag aansluiten bij de vragen en behoeften van onze klanten. Deze blijken heel divers, van selectief gebruik maken tot alles waarderen, zeker vanwege het streven vanuit de passende identiteit dienstbaar te zijn.

Dienstbaar

Binnen het hele spectrum van vragen en behoeften proberen we te doen wat onze hand vindt om te doen, vanuit ‘dienstbaar aan school en gezin’. Overtuig u zelf en zie www.kocdiensten.nu/kocontact en www.kocdiensten.nu/onderwijs-op-afstand. Dank voor uw waardering, feedback etc. Binnenkort zullen we met u contacten om vragen, behoeften en wederzijdse verwachtingen wat concreter te maken. Wees ervan overtuigd: We blijven u graag van dienst, ook in deze coronacrisistijd.

A.R. (Arno) Bronkhorst MME
Bestuurder
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

04 juli 2020

Laat de school vind- en werkplaats voor jeugdhulp zijn

„Samenwerking met jeugdhulp, zoveel mogelijk in of dicht bij de school, is noodzakelijk. Daar knelt het nog te veel”, konden we onlangs lezen in het RD (25-6). Wij willen wat oplossingsrichtingen geven.

Lees verder
02 juli 2020

Signaleringswaarde normatief eigen vermogen

Deze week is een rapport gepubliceerd waarin een formule wordt voorgesteld om aan te duiden wanneer de reserves zo groot zijn hiervan verantwoording moet worden gegeven: de signaleringswaarde. Is die verantwoording niet overtuigend, dan beschouwt de Inspectie de reserves als bovenmatig.

Lees verder