Onze veelzijdigheid

Zie op deze pagina wat we kunnen betekenen voor scholen en voor jeugd en gezin. Voor alle bij de diensten genoemde data geldt D.V. Klik hier voor onze algemene voorwaarden.

 

Lees hier alles over ons ‘(Ver)nieuw(d) aanbod 2020 – 2021 voor de afdeling Scholen en voor de afdeling Jeugd en Gezin

 

\r\n \t
 • een coachingstraject bestaat doorgaans uit vier tot zes gesprekken van ongeveer anderhalf uur. dit kan echter sterk vari\u00ebren, afhankelijk van de coachvraag. in onderling overleg wordt de lengte van het traject bepaald.<\/li>\r\n \t
 • na afloop volgt een evaluatie om te bepalen of het doel bereikt is en of er nog behoefte is aan een vervolgtraject.<\/li>\r\n<\/ul>\r\n

  privacy<\/h3>\r\nuiteraard is de inhoud van de gesprekken vertrouwelijk. ook wanneer uw organisatie opdrachtgever is, zal er alleen informatie aan anderen binnen uw organisatie gegeven worden, wanneer u daarvoor toestemming hebt gegeven \u00f3f wanneer daarover van te voren afspraken zijn gemaakt.\r\n\r\nhebt u vragen? we gaan graag met u in gesprek."'>

 • \r\n \t
 • in relatie staan tot de omgeving<\/li>\r\n \t
 • omgaan met verschillen<\/li>\r\n \t
 • leidinggeven aan verandering<\/li>\r\n \t
 • wildcard<\/li>\r\n<\/ol>\r\nwerkwijze bij validering van \u00e9\u00e9n thema*<\/strong>\r\n
   \r\n \t
  1. de schoolleider vraagt de validering aan door het invullen van het digitale aanmeldformulier.<\/li>\r\n \t
  2. er worden definitieve afspraken gemaakt over werkwijze en wederzijdse verwachtingen.<\/li>\r\n \t
  3. de schoolleider vult een beknopt intakeformulier in.<\/li>\r\n \t
  4. op basis van het intakeformulier wordt bepaald met welk instrument de ontwikkeling in kaart gebracht wordt (mogelijkheden: zelfdiagnose-instrument, 360-graden feedback vragenlijst schoolleider van hrm-force, individueel profiel van management drives of een gesprek met \u00e9\u00e9n of meerdere collega\u2019s van de schoolleider**)<\/li>\r\n \t
  5. het (digitale) instrument\u00a0 (indien van toepassing) wordt door de schoolleider ingevuld.<\/li>\r\n \t
  6. de schoolleider stuurt relevante documenten (bijvoorbeeld zijn portfolio) toe.<\/li>\r\n \t
  7. valideringsgesprek (ongeveer 1,5 uur) op locatie (o.a. volgens de starr-methodiek).<\/li>\r\n \t
  8. na een positieve beoordeling ontvangt u een certificaat. dat certificaat kunt u uploaden in het register om daarmee het betreffende thema of deelthema af te ronden.<\/li>\r\n<\/ol>\r\nkan geen positieve beoordeling gegeven worden, dan krijgt u ontwikkelpunten mee waar u verder aan kunt werken. wanneer u vindt dat u deze punten in voldoende mate hebt ontwikkeld, kunt u opnieuw een beoordeling aanvragen.\r\n\r\n* het is mogelijk om meerdere thema's tegelijk te laten beoordelen. dit zal logischerwijs meer tijd vergen, dan hierboven gemeld. wilt u meerdere thema's tegelijkertijd laten beoordelen (valideren), dan zullen we in onderling overleg de werkwijze daarop afstemmen. geef a.u.b. in het opmerkingenveld van het inschrijfformulier aan hoeveel thema's gevalideerd moeten worden en welke thema's (en subthema's).\r\n\r\n** afname en bespreking van de\u00a0360-graden feedback vragenlijst schoolleider van hrm-force of het\u00a0 individueel profiel van management drives leveren input op voor een volgend traject van 'informeel leren'.\r\n\r\naanvullend\r\n<\/strong>naast de beoordeling (validering) van informeel leren kunnen we u ook ondersteunen in het traject van informeel leren. bijvoorbeeld bij het opstellen van een portfolio, begeleiding in uw ontwikkeltraject en\/of door het uitvoeren van een tussenmeting. maatwerk is hierbij ons kenmerk. neem hiervoor vrijblijvend contact met ons op.\r\n<\/strong>"'>
 • \r\n \t
 • gedragsprobleem of gedragsstoornis;<\/li>\r\n \t
 • achtergronden gedragsproblemen;<\/li>\r\n \t
 • taalproblemen;<\/li>\r\n \t
 • aanpak gedragsproblemen en problemen met executieve functies;<\/li>\r\n \t
 • ad(h)d (achtergrond en aanpak);<\/li>\r\n \t
 • autisme: meer dan een contactstoornis;<\/li>\r\n \t
 • begeleiding van kinderen met autisme;<\/li>\r\n \t
 • omgaan met kinderen met traumatische ervaringen;<\/li>\r\n \t
 • communicatie met ouders rond probleemgedrag.<\/li>\r\n<\/ul>\r\nneem contact met ons op, we helpen u graag."'>
 • \r\n \t
 • hoogbegaafdheid, wat is het eigenlijk?<\/li>\r\n \t
 • signalering van de hoogbegaafde leerling, waaronder onderpresteerders<\/li>\r\n \t
 • inzet handelingsprotocol en andere hulpmiddelen, waaronder het digitaal handelingsprotocol hoogbegaafdheid (dhh)<\/li>\r\n \t
 • het opstellen van een beleidsplan<\/li>\r\n \t
 • begeleiding leerlingen binnen en buiten de (plus)klas (mindset, executieve functies)<\/li>\r\n \t
 • inzet van de methode op ontdekkingsreis (in samenwerking met antraciet)<\/li>\r\n<\/ul>\r\ndeze nascholing draagt er aan bij dat u als school beter toegerust bent voor het signaleren en begeleiden van (hoog)begaafde leerlingen binnen uw school.\r\n\r\nu kunt zich via de website aanmelden voor deze nascholing. samen met u wordt gekeken naar een aanbod dat passend is bij uw school en aansluit bij de zorgstructuur. het complete aanbod bestaat uit 3 studiebijeenkomsten (1 dagdeel en 2 bijeenkomsten van 2 uur). u kunt hierin in overleg met ons zelf keuzes maken."'>
 • \r\n \t
 • wat betekent het om ouder en kind te zijn?<\/li>\r\n \t
 • vanuit welke normen en waarden voedt u uw kinderen op?<\/li>\r\n \t
 • hoe verhoudt het christelijke gezin zich tot de tijdgeest?<\/li>\r\n \t
 • hoe vindt u de balans tussen grenzen stellen en vrijheid geven?<\/li>\r\n \t
 • hoe stemt u af op dit specifieke kind met zijn eigen gevoelens, gedachten en ervaringen?<\/li>\r\n \t
 • ouderschap is teamwork: samenwerken of tegenwerken?<\/li>\r\n<\/ul>\r\nde cursus bestaat uit drie bijeenkomsten van twee\u00ebnhalf uur. daarnaast maken de cursisten huiswerkopdrachten. tijdens de bijeenkomsten is er een afwisseling van interactief lesgeven en uitvoeren van opdrachten."'>
 • hier<\/a> om naar deze websitepagina te gaan.\r\n\r\nomdat we graag stimuleren dat scholen hun zelf\u00a0 bij de methode gemaakte materialen , beschikbaar stellen, hebben we daarvoor een afzonderlijke websitepagina aangemaakt. u vindt daar de door scholen beschikbaar gestelde materialen downloaden. klik hier<\/a>\u00a0om naar deze pagina te gaan.\r\n\r\nhebt u hier vragen over? hebt u andere vragen over geschiedenisonderwijs? koc diensten helpt u graag!"'>

  Staat naast je in opvoeding en onderwijs

  Neem contact op