Ds. G.H. Kersten en mijn lessen

12 september 2023
Opgegroeid in een hervormde gemeente, waarbij het logisch was om naar de Protestants Christelijke basisschool te gaan, had ik voor mijn 14e nog nooit bewust van ds. G.H. Kersten gehoord.

Met zijn inhoudelijk gedachtegoed maakte ik voor het eerst kennis tijdens de Identiteitscursus (die toentertijd door Pabo-studenten en (aankomende) docenten werd gevolgd). Er werd lesgegeven uit de Dogmatiek van genoemde predikant.

Lessen van ds. G.H. Kersten

Vanaf dat ik bewust van ds. G.H. Kersten hoorde en mij ging verdiepen in zijn meditaties (o.a. Meer dan overwinnaars), preken, verklaring van de Heidelbergse Catechismus, de Gereformeerde Dogmatiek en beschrijvingen van zijn leven, is er grote waardering gekomen. Waardering voor hetgeen God onze kerken, onze opvoeders en onze scholen in hem schonk. Omdat Gods eer hem woog en de zielen van zijn medemens, in het bijzonder van de jeugd, mocht hij pal staan voor de betekenis van Gods Woord in leer en leven, in opvoeding en onderwijs. Gegrond op Gods Woord (en haar kanttekeningen), de belijdenisgeschriften, (nadere) reformatoren en puriteinen mocht hij leiding geven. Scherp doorzag hij de ontwikkelingen en met scherpte weerlegde hij waar nodig in woord en geschrift. Hoewel ik hem nooit heb gekend en pas vanaf m’n 14e van hem hoorde, voel ik me van harte verbonden aan hetgeen hij heeft nagelaten. Het is mijn wens of de Heere me wil bewaren bij dit getrouw getuigenis, voor mezelf en daar waar er verantwoordelijkheden liggen.

Ds. G.H. Kersten en jouw lessen

Wat zijn de lessen van ds. G.H. Kersten voor jou? En welke betekenis heeft ds. G.H. Kersten voor jouw lessen? Ken je zijn Dogmatiek en is dat merkbaar in je voorbereidingen, vertellingen, waardering en duiding van ontwikkelingen? Voel je hoe voor hem het zielenheil woog (zie ook ‘Van jongs af aan geleerd’)? En wat betekent dat voor jou? De vragen kunnen uitgebreid worden. Stel ze aan jezelf, aan elkaar en zoek samen naar de antwoorden.

Samen lessen van ds. G.H. Kersten

Overigens ben ik altijd bereid om hierin mee te denken. Als jullie samen willen nadenken over  ‘Ds. G.H. Kersten en mijn lessen’, schuif ik graag aan. We hopen tot ziens, lezens en sprekens!

A.R. (Arno) Bronkhorst MME
Bestuurder
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

23 november 2023

Voorstanders onderwijsvrijheid winnen verkiezingen

Met een mildere toon en een constructieve houding heeft PVV-leider Geert Wilders zijn partij de grootste gemaakt in de Tweede Kamer. Het is een enorme politieke aardverschuiving.

Lees verder
16 november 2023

Is de onderwijsvrijheid veilig bij de politieke partijen? [serie] – deel 6

Lees verder