Effectief klassenmanagement

2 februari 2018
Er wordt veel onderzoek gedaan naar effectief onderwijs. KOC Diensten stelt u hier graag van op de hoogte. Vandaag deel 3: Effectief klassenmanagement.

Vinden uw leerlingen het ook weleens lastig om rustig en vlot een simpele opdracht uit te voeren? Duurt het soms lang voordat iedereen aan het werk is?

Effectief klassenmanagement is een voorwaarde om te kunnen leren. Leerlingen leren beter in een ordelijke en rustige omgeving. U staat voor de uitdaging om hier steeds voor te zorgen. Welke regels en routines hebt u in de klas? Zijn er regels en routines die u wilt verbeteren? In bijgaand artikel worden de belangrijkste regels en routines voor effectief klassenmanagement genoemd.

Hier staan er alvast een paar:

  • Zie routines als vaardigheden en oefen ze exclusief. Kinderen kunnen bijvoorbeeld zonder oefening niet direct snel van les wisselen. Dat kost tijd.
  • Zelfstandigheid oefen je door ‘het geven van aandacht’ uit te stellen. Wees daarom bewust ‘afwezig’.
  • Een klas is geen machine. Probeer van de weerbarstigheid van een klas te genieten.

Klik hier voor het hele artikel. Hebt u vragen, bel of mail gerust. Over twee weken deel 4: Effectieve instructie en feedback.

Overzicht nieuws

Gerelateerd

17 september 2018

Team betrekken bij het ondersteuningsprofiel (SOP)

Betrek uw team bij het opstellen van het ondersteuningsprofiel (SOP). Berseba biedt de scholen een vergoeding voor het laten verzorgen van een bijeenkomst.

Lees verder
14 september 2018

Functionaris Gegevensbescherming (FG): ja of nee?

Eerder informeerden we u over het door de SGP in maart ingediende amendement en motie voor een uitzondering op de verplichting tot het aanstellen van een FG voor kleine scholen.

Lees verder