Eindejaarbericht en afscheid

17 december 2019
Aan het eind van het jaar 2019 willen we terugblikken op het vervlogen jaar en tegelijk afscheid nemen als Raad van Bestuur.

Mozes zegt in psalm 90: en wij vliegen daarheen. Dat geldt ook voor het jaar 2019. Nu we aan het eind van dit jaar gekomen zijn past ons de bede van diezelfde psalm: Leer ons alzo onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen.

In 2019 heeft de Stichting Ds. G.H. Kerstencentrum vanuit de units KOC Visie en KOC Diensten, in het laatste geval de afdelingen ‘Scholen’ en ‘Jeugd en gezin’, weer veel werkzaamheden mogen verrichten voor scholen en gezinnen.

De Heere heeft gegeven dat dit werk zijn voortgang mocht hebben. Ons past in de eerste plaats dank aan Hem hiervoor en tegelijk de bede om Zijn onmisbare zegen over dit werk.

We danken een ieder die onze organisatie heeft gevraagd voor dat werk, hartelijk voor het vertrouwen en de samenwerking.

In het achterliggende jaar hebben de directeuren J. Karens en W. Korevaar vanwege hun pensioen afscheid genomen van het onderwijs. Aangrijpend is het onverwachte overlijden van mw. Korevaar (Ria) d.d. 4 december jongstleden. Zij nam tegelijk met haar man afscheid van het onderwijs en ze waren van plan samen de Bethlehemzending een jaar te dienen. De Heere Die geen rekenschap geeft van Zijn daden, mocht Wim en zijn familie vertroosten.

Het is de laatste keer dat we een terugblik voor de Stichting Ds. G.H. Kerstencentrum en de VBSO schrijven. Na ruim 39 jaar dragen we de leiding over aan de heer A.R. (Arno) Bronkhorst.

Als de Heere het geeft hopen we nog een half jaar werk voor deze organisaties te verrichten.

We zijn al onze relaties veel dank verschuldigd voor de samenwerking gedurende zoveel jaren. We dragen de verantwoordelijkheid echter in vertrouwen over aan onze opvolger met de bede of de Heere deze organisaties wil blijven gedenken. We mogen immers niet ontkennen dat er in de achterliggende jaren kennelijke blijken van Zijn goedheid en trouw ondervonden zijn.

We wensen u Gods onmisbare zegen toe voor de Kerstdagen, 2019 en daarna met de bede van psalm 90:9:

Laat Uw genâ ons met haar troost verrijken,
En laat Uw werk aan Uwe knechten blijken;
Uw heerlijkheid niet van hun kind’ren wijken.
Uw liefd’, Uw macht behoed’ ons voor bezwijken;
Sterk onze hand, en zegen onze vlijt;
Bekroon ons werk, en nu, en t’ allen tijd. 

drs. R.A. (Rein) van der Garde
Raad van Bestuur

Mededelingen

In verband met de Kerstdagen, jaarwisseling en bezinningsdag is ons kantoor gesloten van DV 25 december 2019 tot en met 3 januari 2020.

D.V. 2 september 2020 wordt het 40-jarig jubileum van de Stichting Ds. G.H. Kerstencentrum herdacht en zal er tevens gelegenheid zijn tot het nemen van afscheid schrijver dezes.

Overzicht nieuws

Gerelateerd

24 maart 2020

Op afstand dichtbij

Hoe kunnen (na)scholingen en individuele begeleiding zo goed mogelijk doorgaan of alsnog worden georganiseerd?  Hoe kan leerlingenzorg in beeld blijven? En hoe kan leerlingbegeleiding, denk aan consultatieve begeleiding, een Ondersteuningsteam alsnog worden georganiseerd?  Vanuit KOC Diensten kunnen we dat blijven verzorgen. We maken daarbij gebruik van het programma Teams. Dit is even wennen; de ervaring leert dat het goed werkt!

Lees verder
24 maart 2020

Vraagbaak voor ouders

Ouders en hun gezin tot steun zijn in deze Coronacrisis. Hoe doen we dat? In deze nieuwe situatie met nieuwe vragen denken we graag met u mee.

Lees verder