Eindejaarsboodschap 2020

17 december 2020
Het jaar 2020 is een onvergetelijk jaar. Voor iedere school, voor elk gezin, voor iedereen die bij onderwijs en opvoeding is betrokken. Niets is gegaan zoals verwacht en zoals we gewend zijn.

We beleven in veelzeggende en onzekere tijden. Het aantal coronabesmettingen neemt toe. De genomen maatregelen hebben tot nog toe niet het gewenste effect. Inmiddels is een vergaande lockdown van toepassing. Wat niet verwacht was, is opnieuw aan de orde: de scholen zijn gesloten. Wat heeft het ons te zeggen? Mocht de Heere, Die spreekt, ons oren schenken om te horen en een hart om te verstaan.

2020 | Een onvergetelijk jaar!

Hoe blijkt de vrijheid van onderwijs onder druk te staan. Recent is dat duidelijk gebleken bij de behandeling van de burgerschapswet. Er is een grote kloof tussen wat Gods Woord ons leert en het seculiere denken. Dat is voorzegd, maar als we het meemaken, kan het moedbenemend zijn. Dat de Heere wil betonen een vurige Muur rondom onze scholen, gezinnen en kerken te zijn, is onze hartelijke wens. Hij geve ons moed, lust en krachten. Dat we bewaard mogen blijven bij Zijn getrouw getuigenis in leer en leven.

2020 | Een onvergetelijk jaar?!

Is 2020 voor ons ook een onvergetelijk jaar, omdat Gods Woord door de bediening van Zijn Geest kracht heeft gedaan? Zijn er kinderen, jongeren, ouders, leerkrachten, directies, besturen, toezichthouders wederom geboren? Heeft Christus voor verloren zondaren waarde gekregen? Is er een opwas in de genade en kennis van Hem? Zijn er die met God verzoend mogen zijn op grond van Christus’ arbeid? Als de Heere dit heeft willen werken, zal 2020 een onvergetelijk jaar zijn. Het jaar van Zijn welbehagen! Als we hier niet van weten, mocht de Heere deze adventstijd en de voorliggende Kerstdagen willen zegenen. Hij alleen kan aan de duisternis ontdekken. En alleen in Zijn licht zien we het ware Licht. Dat Zijn Koninkrijk kome!

2020 | Jubileumjaar

Het Ds. G.H. Kerstencentrum mocht op 1 augustus 2020 herdenken 40 jaar te bestaan. Op dezelfde dag was het ook 40 jaar geleden dat drs. R.A. van der Garde als 1e medewerker begon bij onze dienst, waaraan hij al die jaren (tot 1 januari 2020) leiding heeft mogen geven. Zijn 40-jarig jubileum was meteen het afscheidsmoment van onze organisatie.

Op D.V. 8 januari 2021 staan we stil bij het 40-jarige jubileum tijdens eens symposium. Alle genodigden hebben hiervoor inmiddels een uitnodiging ontvangen en de aanmeldingen stromen binnen.

2020 | Eindejaarsgroet

Ondanks dat het jaar 2020 zo anders is gegaan, hebben we in goede samenwerking geprobeerd om, binnen de gegeven omstandigheden, te doen wat mogelijk was. Dat geldt op en voor de scholen en in en voor de gezinnen. Dat geldt ook voor onze dienstverlening, vanuit onze bedoeling: dienstbaar aan school en gezin, dienstbaar aan onderwijs en opvoeding.

Nu we bijna aan het einde van 2020 zijn, wil ik iedereen namens het Ds. G.H. Kerstencentrum (KOC Diensten en KOC Visie) hartelijk dank zeggen voor de betrokkenheid, goede contacten, samenwerking en het in ons gestelde vertrouwen.

We blijven u ook in 2021 graag van dienst, zo de Heere wil en wij leven, in opzien tot Hem en in afhankelijkheid van Zijn zegen. We willen onze dienstverlening blijven verzorgen vanuit identiteit en met kwaliteit.

We wensen u gezegende Kerstdagen en een voorspoedig nieuwjaar!

Namens Raad van Toezicht, MT en personeel van Stichting Ds. G.H. Kerstencentrum,

A.R. (Arno) Bronkhorst MME
Bestuurder
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

21 januari 2021

Aangepaste rekenmethode WIG-5 komt eraan

Nieuws voor scholen: de reformatorische parallelversie van de rekenmethode Wereld in Getallen 5 (WIG-5) is bijna gereed. Meld u nu aan voor onze speciale informatiebijeenkomsten. Zo kunt u tijdig bestellen en deze methode vanaf D.V. het seizoen 2021-2022 in gebruik nemen.

Lees verder
18 januari 2021

Zijn thuiszitters geholpen met leerrecht?

D66 wil het aantal thuiszitters terugdringen. VGS en VBSO juichen dat streven toe. Het is alleen de vraag of dat gaat lukken met de introductie van een leerrecht, zoals de sociaaldemocraten willen.

Lees verder