Ervaring uit de praktijk | De meerwaarde van jeugdhulp op de basisschool

15 november 2022
De inzet van identiteitsgebonden jeugdhulp van KOC Diensten op de basisschool heeft vele voordelen. Directeur Bernard Post van de Petrus Dathenusschool op Urk vertelt zijn ervaringen.

Sinds 2020 werkt een ambulant hulpverlener van KOC Diensten als jeugdhulpverlener op de vier reformatorische basisscholen op Urk. Een goede gelegenheid om terug te blikken: hoe zijn de ervaringen?

Bernard Post (directeur Petrus Dathenusschool Urk): “Wij merken dat jeugdhulp in de basisschool een grote meerwaarde heeft, omdat er vanuit een andere invalshoek wordt gekeken naar het kind/gezin. De maatschappelijk werker adviseert zowel de leerkrachten als de IB’ers en de directie. Doordat de maatschappelijk werker aanwezig is bij de gesprekken van het SOT (schoolondersteuningsteam) wordt de drempel lager om bij ouders thuis te komen en worden de lijntjes korter tussen school, het gezin en de maatschappelijk werker. Als blijkt dat de zorgen bij de ouders boven het hoofd groeien, kan de maatschappelijk werker in gesprek gaan met de ouders. Hierbij speelt de identiteit van de maatschappelijk werker een grote rol. Ook heeft hij korte lijnen met de gemeente en allerlei instellingen waar hulp aangevraagd kan worden. De maatschappelijk werker komt ook op het voortgezet onderwijs. Zo is de doorgaande lijn gewaarborgd.”

Ook belangstelling?

Wilt u meer weten over jeugdhulp op de basisschool? Neem dan contact op met de heer A.G.J. (Anne) van Berkum, manager Jeugd en gezin.

A.G.J. (Anne) van Berkum
Manager Jeugd en gezin
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

06 december 2022

Preview | Boek & uitgangspunten Bijbels onderwijzen

Op D.V. 11 januari 2023 vindt het symposium plaats waar het boek 'Bijbels onderwijzen' gepresenteerd zal worden. Dit bevat 33 uitgangspunten en een model voor goed christelijk onderwijs. Ook benieuwd? Bekijk deze preview en meld u aan voor het symposium!

Lees verder
05 december 2022

Begrotingsdebat #4 | Kamer vraagt ook om meer zeggenschap over onderwijs

Lees verder