Even voorstellen: Sander de Looff

1 juli 2020
Het is goed om via deze weg kennis met elkaar te maken. Mijn naam is Sander de Looff. In het dagelijks leven ben ik bouwcoördinator en leerkracht in de bovenbouw van de Ds. J. Beukelmanschool in Alblasserdam.

Sinds een aantal jaar houd ik me bezig met de eerste en tweede taalverwerving bij kinderen. Woordenschatontwikkeling, technisch lezen en begrijpend lezen zijn vakgebieden waar ik enthousiast van word. Close Reading is een prachtige didactiek waarmee we kinderen echt verder kunnen helpen!

In de loop der jaren wordt ook Engels steeds belangrijker. De kinderen in mijn klas durfden eerst geen Engels te spreken. Gelukkig is daar wat aan te doen. Door gebruik te maken van de juiste instrumenten kan élk kind een gesprekje voeren in het Engels. Dat zijn echt mooie momenten: als óók de zwakke kinderen aan het einde van de les een gesprekje in de vreemde taal kunnen voeren. Die mooie momenten gun ik élk kind en élke leerkracht! Daarom kom ik een keer bij u langs om te adviseren over de didactiek en het materiaal!

Sommige kinderen hebben meer aandacht nodig om dit te kunnen. Daarom komt er binnen afzienbare tijd ook een RT-methode voor dit vak. In het reformatorisch onderwijs is hier veel behoefte aan. De verwachting is dan ook dat deze methode in onze achterban haar weg wel zal vinden. Het werken met deze methode vereist echter wel dat we op de hoogte zijn van de visie en de werkwijze. Ook hier wil ik graag mijn steentje bijdragen.

Kortom, loopt uw school tegen vragen aan rondom eerste of tweede taalverwerving, dan kom ik graag een keer langs om te kijken wat KOC Diensten voor u kan betekenen.

Bij de volgende diensten kan Sander de Looff onder andere ook ingezet worden:
Invoering Taal actief
Leesstrategieën bij Begrijpend lezen

Overzicht nieuws

Gerelateerd

01 juli 2020

Even voorstellen: Lianne de Baat

Mijn naam is Lianne de Baat, werkzaam als leerkracht in de bovenbouw van het basisonderwijs. Vanuit ervaring als taalcoördinator wil ik me inzetten om scholen te begeleiden in het werken aan een goede basis voor het taalonderwijs.

Lees verder
01 juli 2020

Even voorstellen: Helèn de Jong

Helèn de Jong is in 1993 gestart als kleuterjuf en heeft daarna een brede ervaring opgedaan in alle groepen van het primair onderwijs en in de plusklas. Daarnaast heeft zij een periode gewerkt op de Eliëzerschool voor mlk en de afdeling praktijkonderwijs van het Van Lodensteincollege.

Lees verder