Ga samen met KOC… Op Ontdekkingsreis!

15 maart 2021
KOC Diensten start een samenwerking met AntrAciet, landelijk expertisecentrum op het terrein van hoogbegaafdheid, om de methode Op Ontdekkingsreis, de integrale methode voor meer- en hoogbegaafde leerlingen, in scholen te implementeren.

Door de samenwerking met AntrAciet komt een doorwrochte en uitgebalanceerde methode beschikbaar voor onze scholen. KOC Diensten hoopt de cursussen en trainingen van Op Ontdekkingsreis binnenkort op te nemen in het aanbod en er komen in alle regio’s onderwijsadviseurs beschikbaar om deze op maat voor scholen te verzorgen. Een eerste informatieve bijeenkomst via Teams is in voorbereiding en u kunt zich daarvoor als MT/IB al aanmelden.

Er is veel mogelijk:

  • Individuele leerlingen van groep 1-8 gaan aan de slag met speelse werkvormen en uitdagende opdrachten aan de hand van een werkboek per leerjaar.
  • Groepjes leerlingen werken gericht aan persoonlijkheidsontwikkeling en sociale competenties, waarbij de leerkracht kindgericht uit een keur aan projecten kan kiezen.
  • Begaafde leerlingen gaan projectmatig en toekomstgericht werken aan hun leer- en werkhouding en ontwikkelen leerstrategieën als preview, snellezen en mindmappen.
  • In de plusklas worden ‘expedities’ gemaakt naar een breed aanbod van onderwerpen als electronica, scheikunde, beeldhouwen. Dit alles met materialen uit het keukenkastje en mee te leveren als het wat specifieker wordt.
  • In de klas werkt de leerling aan korte extra opdrachten die meerdere intelligenties aanspreken en gekozen worden door te gooien met ‘De steen der wijzen’.

We geven hier alvast een inkijkje en houden u op de hoogte van de ontwikkelingen. Via deze link kunt u al gratis materiaal downloaden om uit te proberen.

Als jij aan de slag gaat met begaafde leerlingen, heb je met Op Ontdekkingsreis alle tools in handen om je leerlingen te laten groeien!

Wat is Op Ontdekkingsreis?

Op Ontdekkingsreis biedt uitdaging, maar tegelijk méér dan alleen maar ‘uitdaging’. Waar veel materialen voor begaafden zich uitsluitend richten op intellectuele aspecten, wordt in Op Ontdekkingsreis juist de persoonlijke ontwikkeling van het kind als uitgangspunt genomen.  En dat omvat nogal wat: het kind in zijn totaliteit, de persoonlijkheidsontwikkeling, sociale competenties, verschillende vaardigheden, leerstrategieën, leer- en werkhouding… Op al die punten en nog vele meer biedt Op Ontdekkingsreis het kind duidelijke handvatten. Verpakt in speelse werkvormen of uitdagende opdrachten, maar steeds gericht op het vergroten van competenties.

Samenvattend is Op Ontdekkingsreis in vier hoofdlijnen te schetsen: zelfbeeld, uitdaging, leerstrategieën en de sociale ontwikkeling:

Het zelfbeeld wordt in de loop van de ontwikkeling van zuigeling tot volwassene gevormd. Een kind ontdekt steeds meer over zichzelf en leert daardoor zichzelf steeds beter kennen. Maar een zelfbeeld kan heel makkelijk vervormd raken: door vervelende ervaringen, maar ook door eigen gedachten of kritische zelfreflectie van een kind… En als eenmaal een negatief zelfbeeld ontstaan is, gaat het niet vanzelf meer weg. Op Ontdekkingsreis is erop gericht om de ontwikkeling van een gezond zelfbeeld te stimuleren en te begeleiden. Met behulp van beproefde werkvormen die op een speelse manier aangeboden worden.

Ieder kind heeft uitdaging nodig om gemotiveerd te blijven. Te weinig uitdaging leidt tot verveling, te veel uitdaging tot frustraties. Bij de ontwikkeling van Op Ontdekkingsreis is voortdurend gezocht naar uitdagende opdrachten die op verschillende niveaus uitgevoerd kunnen worden. Niet ‘moeilijk’ maar uitdagend en motiverend. Wanneer de leerlingen goede, uitdagende opdrachten krijgen, leren ze ook volhouden en doorzetten.

Maar daarnaast zijn ook goede leerstrategieën nodig. In context biedt Op Ontdekkingsreis ze wat ze nodig hebben om te leren leren: snellezen, concentreren, doelen stellen, doorzetten, geheugen trainen, etc. Daarnaast wordt ook duidelijk gemaakt waarom je moet leren en hoe dat moet, waarom het nodig is om goede leerstrategieën te hanteren en zelfs hoe het brein werkt. Op een speelse manier.

Op basis van een gezond zelfbeeld, een positief gevoel van eigenwaarde en een gezonde assertiviteit is ook het stimuleren van de sociale ontwikkeling een wezenlijk onderdeel van Op Ontdekkingsreis. In de methode zijn twee duidelijke lijnen zichtbaar: het opbouwen, vergroten en verfijnen van de empathie èn het systematisch leggen van een basis voor een gezonde eigenwaarde.

Heeft u belangstelling of wilt u meer weten? Neem gerust contact op!

H.E. (Helèn) de Jong M SEN
Onderwijsadviseur
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

17 juni 2017

Omgaan met meer- en hoogbegaafdheid

Lieke presteert op school minder goed dan ze eigenlijk zou kunnen. De laatste jaren krijgen de ouders tijdens contactavonden steeds vaker te horen: “Als ze maar zou willen, dan was ze de beste van de klas.” 

Lees verder
18 juni 2021

Kwaliteitscertificering Stichting Ds. G.H. Kerstencentrum verlengd

Na onderzoek door certificeringsinstelling CIIO heeft de Stichting Ds. G.H. Kerstencentrum opnieuw verlenging van het ISO 9001-2015 certificaat verkregen voor de periode van drie jaar.

Lees verder