Gratis toegang tot wetenschappelijke publicaties voor leraren

29 januari 2020
Alle leraren in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs kunnen een jaar lang gratis toegang krijgen tot meer dan een miljoen wetenschappelijke artikelen over onderwijsonderzoek. Aanleiding voor deze pilot is de roep vanuit het onderwijsveld om vrije toegang tot wetenschappelijke publicaties over onderwijsonderzoek.

Op dit moment kost het een leraar gemiddeld tientallen euro’s om één artikel uit een wetenschappelijk tijdschrift te downloaden. Een belemmering voor leraren die hun onderwijs willen vernieuwen en verbeteren met inzichten uit onderwijsonderzoek. Daarom hebben de PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) en de Koninklijke Bibliotheek (KB) de handen ineen geslagen. In een eenjarige pilot bieden zij alle leraren en hun collega’s binnen de scholen een jaar lang gratis toegang tot de wetenschappelijke database EBSCO Education Source. Hierin zijn meer dan een miljoen Engelstalige wetenschappelijke artikelen over onderwijsonderzoek te vinden.

Voor leraren én andere onderwijsprofessionals

Deelname aan de pilot is mogelijk voor alle geïnteresseerden die werkzaam zijn op een school in het po, vo of mbo. Met de toegang tot Education Source krijgen leraren en andere onderwijsprofessionals nog meer mogelijkheden in handen om hun onderwijs ‘evidence-informed’ te verrijken. De pilot past daarmee in de ontwikkelagenda ‘Lerend onderwijs voor een lerend Nederland’. Ook komt de pilot tegemoet aan de behoefte aan vrije toegang tot wetenschappelijke literatuur voor leraren, zoals onder meer Frank Cornelissen heeft aangetoond met zijn petitie.

Feedback van deelnemers is cruciaal

De initiatiefnemers willen het komende jaar de behoefte aan en het gebruik van wetenschappelijke publicaties in kaart brengen. Daarom worden deelnemers aan de pilot uitgenodigd om hun bevindingen een aantal keer via korte vragenlijsten te delen. Hiermee ontstaat een beeld van wat er nodig is om de toegang tot wetenschappelijke publicaties te faciliteren en eventueel structureel aan te kunnen bieden.

Aanmelden voor de pilot

Leraren en andere onderwijsprofessionals kunnen zich voor deze pilot aanmelden via www.voordeleraar.nl

K. (Korstiaan) Karels MSc.
Onderwijsadviseur PCM-trainer
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

27 mei 2020

Bereikbaarheid zomervakantie 2020

Ook in de zomervakantie is KOC Diensten bereikbaar (beperkt).

Lees verder
26 mei 2020

Reflectie op thuisonderwijs – terug naar normaal?

Niet eerder in de recente geschiedenis heeft het onderwijsveld zo’n ingrijpende periode meegemaakt als de coronacrisis van voorjaar 2020. Weer ‘terug naar normaal’ betekent evengoed een ingrijpende verandering. Met als grootste risico dat we de lessen van deze periode niet leren en de vragen die aan ons onderwijs gesteld zijn onbeantwoord laten. Een bezinnende studiedag met het hele team is geen luxe, maar een voorwaarde voor reflectie en duurzame schoolontwikkeling op de lange termijn.

Lees verder