Handreikingen | Als je wordt buitengesloten…

9 september 2022
De gevolgen van buitensluiten worden vaak onderschat. Vraag een willekeurige groep mensen of zij liever worden uitgescholden of genegeerd en het merendeel antwoordt genegeerd. Maar volgens de Amerikaanse onderzoeker Kip Williams is buitensluiten net zo erg als pesten, of zelfs nog erger.

Het is van groot belang dat kinderen zich veilig voelen binnen de groep. Van nature is een klas geen sociaal veilige omgeving. Het is een kunstmatig en tegennatuurlijk gevormde structuur. Dat betekent dat er een schooljaar lang aandacht besteed moet worden aan sociale veiligheid.

Handreikingen

Een aantal zaken zijn daarbij van belang:

  1. Geef het goede voorbeeld. Ga met respect met anderen om, neem kinderen serieus.
  2. Heb oog voor de groepsdynamiek. Kijk wat er gebeurt en hoe de kinderen op elkaar reageren. Verplaats je in het perspectief van het kind of de jongere en houd daar rekening mee in je handelen.
  3. Benoem wat je ziet in de omgang tussen kinderen en maak problemen bespreekbaar. Praat over gevoelens en bedoelingen zodat kinderen inzicht krijgen in elkaar. Wanneer er een grap gemaakt wordt over een kind, vraag dan bijvoorbeeld hoe het kind dat ervaart.  En spreek daar de grappenmakers op aan.
  4. Wees je bewust van je eigen stijl van begeleiden. Ben je bijvoorbeeld streng, geduldig of warm? Dat kan invloed hebben op de groepsdynamiek. Bij een groep die wat impulsiever of agressiever is, werkt het goed om duidelijke grenzen te stellen. Maar bij een groep die wat emotioneler is, werkt een warme, steunende begeleidingsstijl beter. Houd dus rekening met de samenstelling en het karakter van de groep.

Week tegen Pesten

Van D.V. 26 t/m 30 september 2022 is het de Week tegen Pesten. KOC Diensten denkt graag met u mee bij de aanpak van pestproblematiek.

Denk aan: Groepsvorming in outdoor-setting. Staat het klassenklimaat onder druk? Zijn er onderling spanningen in de groep? Is de relatie tussen leerkracht en leerlingen verstoord? Als alle gebruikelijke methodieken uitgeput lijken, biedt KOC Diensten een nieuw perspectief met deze dienst.

Meer weten? Neemt u dan contact op met uw vaste schoolbegeleider.

A.G.J. (Anne) van Berkum
Manager Jeugdhulp en leerlingbegeleiding
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

19 september 2023

Reactie uit het veld op Prinsjesdag

Het kabinet presenteerde vandaag, op Prinsjesdag, onder meer de Onderwijsbegroting voor volgend jaar. Vele miljoenen euro’s aan belastinggeld gaan bijvoorbeeld naar buitenschoolse activiteiten en een goede maaltijd op school.

Lees verder
19 september 2023

Beleidsarme begroting, maar boordevolle verkiezingsprogramma’s

Lees verder