Column: Hij heeft een hechtingsstoornis…

28 februari 2020
Kinderen met een hechtingsprobleem. Een volgende hype in onderwijsland? Dat hadden vroeger toch de jongeren die een misdaad begingen? Het lijkt wel besmettelijk, net als eerder ADHD en ASS, waarvan we uiteindelijk vaak concludeerden dat er onterecht een ‘sticker’ werd geplakt…

Hechting wordt omschreven als de duurzame affectieve relatie tussen een kind en zijn opvoeders. Daarbij is het goed om te beseffen dat de biologische ouders moeten worden gezien als de primaire opvoeders. In het verband met de hechting wordt daarbij aan de moeder een nog grotere rol toebedeeld dan aan de vader.

John Bowlby constateerde zo’n tachtig jaar geleden al dat een langdurig afwezige band tussen de moeder en het kind in de eerste drie levensjaren, leidt tot een onomkeerbaar negatief effect op de emotionele ontwikkeling van het kind. Hij wijst daarbij onder andere op het feit dat door het ontbreken van een goede hechting op latere leeftijd problemen kunnen ontstaan.

Een hechtingstoornis kan op meerdere manieren zijn ontstaan. In veel gevallen is er echter wel een relatie met de afwezigheid en het welbevinden van de moeder.

De afgelopen tijd hebben relatief veel ouders in ons land te horen gekregen dat hun kind een hechtingsstoornis heeft. Het zal je maar gezegd worden! Dat betekent dus ook dat er in onze scholen veel kinderen moeten zijn met dit ‘etiket’!

In 2010 kwam de verplichting dat peuterspeelzalen kinderen met een VVE-indicatie minimaal 10 uur of vier dagdelen per week op moesten vangen. Er werd een discussie gevoerd over drang of dwang. Tot het laatste is gelukkig niet besloten, maar het eerste wordt wel toegepast. Veel ouders met ‘risicokinderen’ werden en worden min of meer gedrongen om hun kind aan te melden bij de peuteropvang.

Het is natuurlijk te kort door de bocht om nu te stellen dat de grote toename van het aantal kinderen met een hechtingsstoornis komt doordat kinderen (meer) naar de peuterspeelzaal gaan. Het zou echter wel een onderzoek waard zijn om eens na te gaan wat de effecten op de kinderen zijn, als moeders niet voor hen beschikbaar zijn.

Nico Postema, directeur Calvijnschool Ederveen

Overzicht nieuws

Gerelateerd

11 juli 2020

Uitbreiding instrumenten Ministerie en Inspectie

Vanuit diverse wetsvoorstellen komen de laatste maanden op allerlei wijzigingen naar voren die de Inspectie van het Onderwijs meer handhavingsmogelijkheden geven. Het zijn instrumenten op verschillende, kleinere en grotere terreinen, die daardoor niet in één samenhangend overzicht worden gepresenteerd. Het is echter zinvol om deze wijzigingen ook eens samen op een rij te zetten.

Lees verder
11 juli 2020

Motie invoeren acceptatieplicht

Lees verder