Het coronavirus heerst: de mens wikt, God beschikt

16 november 2021
Op dit moment ondervinden velen van ons de gevolgen van het coronavirus. Er zijn weinig gezinnen, kerken en scholen waar het virus niet rondgaat.

We leven in een zorgvolle tijd. Afgelopen vrijdag zijn heeft de regering forse maatregelen afgekondigd. De impact daarvan is groot. In het onderwijs trekt het virus blijvend een grote wissel op de dagelijkse gang van zaken. We horen regelmatig dat directeuren worstelen met het vervangen van ziek personeel en het waarborgen van goed onderwijs aan de kinderen. Het komt de laatste weken nogal eens voor dat groepen leerlingen niet naar school kunnen vanwege quarantaine of dat ze niet vervangen kunnen worden. Dit vraagt veel van de directie van de school en van de andere personeelsleden.

De mens wikt…

Juist dit schooljaar was bedoeld om eraan te werken om de effecten van de schoolsluitingen en verdere coronagerelateerde gevolgen in het onderwijs aan te pakken. We zien daarin dat we als mensen wikken, maar dat God beschikt. Mocht het ons maar klein maken en een diep besef van onze afhankelijkheid van de grote Bestuurder doen ervaren. We wensen alle betrokkenen bij het onderwijs in dit alles van harte sterkte en wijsheid toe.

Ondersteuning

Op verschillende scholen komt door het intensief bezig zijn met de dagelijkse gang van zaken (een deel van) de uitvoering van het NPO-plan in de knel. Er zijn bij ons verschillende mogelijkheden om scholen te ontzorgen en dus te ondersteunen door gebruik te maken van onze dienstverlening. Informeer gerust via onze contactpersonen naar de mogelijkheden.

Bekijk ook het dossier Nationaal Programma Onderwijs

W.H. (Wim) Heenck
Manager Scholen, Onderwijsadviseur
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

22 november 2021

Slob: Veiligheidsbeleid moet van papier af komen

Dankzij de Wet veiligheid op school staat sociale veiligheid bij alle scholen op het netvlies. Vrijwel allemaal hebben ze op papier hun beleid op orde. Maar dat beleid moet nu ‘van het papier af komen en onderdeel worden van de dagelijkse praktijk.’

Lees verder
16 november 2021

Nieuw project (i.s.m. de GBS): De taal van de Bijbel voor het kind van nu

Iedere week psalmen leren én begrijpen valt lang niet altijd mee voor kinderen. In sommige psalmen komen namelijk woorden voor die in hedendaags taalgebruik niet vaak meer voorkomen. KOC Visie is daarom samen met de Gereformeerde Bijbelstichting (GBS) en betrokkenen uit het basisonderwijs een project gestart om kinderen Bijbelse woordenschat aan te leren.

Lees verder