Identiteit, ten koste van …?

18 juni 2020
De identiteit van de school staat of valt met de man of vrouw voor de klas. We zijn het er allemaal over eens. We bevragen onze sollicitanten (als we ze al hebben…) op verschillende onderwerpen, zodat we een goed beeld krijgen van iemands denkwijze over belangrijke onderwerpen die de identiteit raken. Heel belangrijk!

Toch meen ik wel eens verschil te zien tussen wat we zeggen en wat we doen. We zeggen dat de identiteit van onze scholen ons bestaansrecht geeft. Maar is dat ook merkbaar in de vernieuwingen en veranderingen die we doorvoeren en in de begeleiding en scholing die we inkopen? Mijns inziens zou het zo moeten zijn dat we allereerst streven naar een methode die op zo veel mogelijk onderdelen past bij de identiteit die we voorstaan. Laten we dan wat het zwaarst weegt (identiteit) ook werkelijk het zwaarst wegen in de besluitvorming?

Bij veranderingen en vernieuwingen zouden we volgens mij moeten zoeken naar begeleiding door de organisatie die het best aansluit bij de identiteit van de school. Zoeken we op onze scholen naar diensten met personen, die vanuit dezelfde grondslag als de school willen leven?

Onze mannen en vrouwen, die dagelijks voor de klas staan, hebben het juist nu meer dan ooit nodig om gevoed te worden vanuit de doordenking op grond van de identiteit. Concurrentie zou voor ons geen optie moeten zijn. Zijn we niet vaker geneigd om kwaliteit (belangrijk!) te laten prevaleren boven identiteit? Inderdaad, KOC Diensten is relatief klein in omvang. Beseffen we dat de kwaliteit zal afnemen als er minder diensten worden afgenomen?

Kortom: identiteit zou met stip bovenaan leidend moeten zijn bij (na)scholing, onderwijsbegeleiding of jeugdhulp in en rond de school. Daarom het pleidooi om in gezamenlijkheid ‘ons KOC’ groter te maken in identiteit én kwaliteit, door juist diensten af te nemen.

Inderdaad, ondergetekende hoopt in augustus bij het ds. G.H. Kerstencentrum aan de slag te gaan als manager KOC Diensten, afdeling Scholen en KOC Visie.

W.H. (Wim) Heenck
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

04 juli 2020

Laat de school vind- en werkplaats voor jeugdhulp zijn

„Samenwerking met jeugdhulp, zoveel mogelijk in of dicht bij de school, is noodzakelijk. Daar knelt het nog te veel”, konden we onlangs lezen in het RD (25-6). Wij willen wat oplossingsrichtingen geven.

Lees verder
02 juli 2020

Zomergroet

Een bijzonder schooljaar ligt (bijna) achter ons. In het afgelopen half jaar hebben we allemaal de impact van het Coronavirus ervaren. Voor iedereen was dit onbekend en iedereen was hierin onervaren. Dat gaf te midden van alles een ongekende dynamiek.

Lees verder