Identiteitsgebonden hulpverlening is helpend

23 juli 2021
Er bestaat veel behoefte aan een hulpverlener met een gelijke levensbeschouwing en gesprekken over religie en/of spiritualiteit. Als een cliënt in de ggz de juiste religieuze zorg krijgt, kan dat positief werken op zijn herstel.

Dat concludeerde ggz-arts dr. Joke van Nieuw Amerongen-Meeuse die onlangs hierop promoveerde aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht

Een groot deel van de patiënten stelt aandacht voor religie en/of spiritualiteit in de behandeling op prijs, stelt Van Nieuw Amerongen. Een gelijke levensbeschouwing biedt veiligheid en begrip en geeft een gevoel van vertrouwen in een periode waarin het zoeken naar de zin van het leven centraal staat.

Meerwaarde

Ook KOC Diensten ziet het belang om qua identiteit goed aan te sluiten bij de waarden en normen van de cliënt. Uit de onlangs afgenomen cliënttevredenheidsmeting van KOC Diensten blijkt dat op de vraag in hoeverre de identiteit van KOC Diensten een meerwaarde heeft voor de begeleiding 80% van de cliënten deze vraag beantwoord met ‘veel’ en ‘erg veel’.

Goed aansluiten betekent dat je als hulpverlener opvattingen
hoe een gezin in pedagogische zin, gegrond op Gods Woord, zou moeten functioneren begrijpt en daarbij aansluit. Het goed aansluiten is helpend om makkelijker in een gezin terecht te komen. Door te werken vanuit dezelfde levensbeschouwing, ontstaat er vanuit vertrouwen ruimte om zorgen te delen en de bereidheid om aan de slag te gaan met aangereikte adviezen.

Onderscheid hulpverlening en pastoraat

Aansluiten bij de waarden en normen van de cliënt betekent tevens dat goed doordacht moet worden wat op het terrein van de hulpverlening ligt en wat op het terrein van het pastoraat ligt. Een hulpverlener is immers geen kerkelijk werker.

KOC Diensten vindt het daarom belangrijk dat er goede afstemming is tussen pastoraat en hulpverlening. Dit thema heeft KOC Diensten opgepakt door afgelopen periode in gesprek te gaan met kerken. We hopen dit de komende maanden verder uit te werken en u daarvan op de hoogte te houden.

A.G.J. (Anne) van Berkum
Manager Jeugd en gezin
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

07 juni 2021

Hulpverlening moet aansluiten bij identiteit gezin

Wanneer hulpverleners vertrouwd zijn met de identiteit van reformatorische gezinnen kan het vanzelfsprekender worden om vragen en zorgen te delen.

Lees verder
10 maart 2022

Hoe omgaan met… hoogbegaafdheid?

Afgelopen week was het de Week van de Hoogbegaafdheid (5 - 13 maart). Waarom is het belangrijk om hier aandacht voor te hebben? Een hoogbegaafd kind zit pas goed in zijn vel als er erkenning is voor zijn manier van denken en voelen. Als school en ouders hier niet op aanpassen, kan dit onder andere een negatief zelfbeeld, thuiszitten en depressie tot gevolg hebben.

Lees verder