Implementatie TaalOceaan

15 mei 2019
Aanvankelijk lezen is een belangrijk onderdeel van het lesprogramma in groep 3. Hiervoor is de methode TaalOceaan ontwikkeld. We helpen u om de methode in de vingers te krijgen.

D.V. juni hoopt Groen de eerste themaboeken van TaalOceaan klaar te hebben en te kunnen verspreiden. Dit betekent dat scholen in principe de bestelling bij de uitgever kunnen gaan plaatsen. Wij helpen u graag om de methode het komende jaar te implementeren.

Implementatie

Hoe is deze methode opgezet, wat zijn de achtergronden ervan en wat is de intentie van de lesontwerpers? In een paar bijeenkomsten duiken we met elkaar in de achtergronden van de methode en zoeken naar de bedoeling van de auteurs. De praktijk heeft geleerd dat een goede implementatie een enorme steun in de rug is voor onderwijsgevenden en de kwaliteit van het onderwijs bevordert.

Programma

In principe gaan we uit van twee bijeenkomsten en twee klassenbezoeken per school. Een derde bijeenkomst is mogelijk.

Bijeenkomst 1 (september/oktober):

 • Verdiepen van de didactiek, uitgesplitst over de verschillende leerlijnen.
 • Uitwisselen van eerste praktijkervaringen en beantwoording van vragen.
 • Differentiatie in de les.
 • Hoe maak je gebruik van extra materialen?
 • Automatiseren van het leesproces.
 • Wat betekenen de didactische uitgangspunten zichtbaar voor het handelen van de leerkracht?

Bijeenkomst 2 (januari/februari – na de Cito-LOVS):

 • Delen van praktijkervaringen; vragenbeantwoording.
 • Attentiepunten en valkuilen in thema 6 t/m 10
 • Bekijken en waarderen van scores op het LOVS. Zo nodig ook adviseren.
 • Wat te doen met toppers en tobbers?
 • Werken met klankgroepen
 • Aansluiting met groep 4.

Bijeenkomst 3 (apr/mei):

 • Hoe werkt de woordenschatdidactiek? Waar zitten kansen/valkuilen?

Klassenbezoeken (in periode okt-dec en feb-apr):

 • Vastgestelde kijkpunten
 • Eigen gekozen kijkpunten
 • Half uur in de klas en een half uur individueel nagesprek in parels en puzzels.
 • Wat neem je mee uit dit gesprek?

Maatwerk

We bieden maatwerk aan scholen. Dit betekent dat er altijd een extra klassenbezoek gepland kan worden en dat het ene onderwerp meer aandacht kan krijgen dan het andere. Het is ook mogelijk om de bijeenkomsten met meerdere scholen samen te doen. Hierdoor zijn er meer mogelijkheden voor interactie en ‘leren van en met elkaar’.

Kosten

De bijeenkomsten duren ca. 1,5 tot 2 uur. Een klassenbezoek incl. nagesprek duurt ongeveer een uur. Daarnaast brengen we ook (een deel van de) reiskosten in rekening. Een compleet implementatietraject kost gemiddeld tussen de €1500,- en €2000,-.

Indicatie aanschaf

Voor een indicatie van de aanschafkosten kunt u contact opnemen met ondergetekende.

Wilt u inschrijven voor deze dienst, klik dan hier.

J. (Jaco) van den Broek MSc.
Onderwijsadviseur Orthopedagoog
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

29 januari 2020

Gratis toegang tot wetenschappelijke publicaties voor leraren

Alle leraren in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs kunnen een jaar lang gratis toegang krijgen tot meer dan een miljoen wetenschappelijke artikelen over onderwijsonderzoek. Aanleiding voor deze pilot is de roep vanuit het onderwijsveld om vrije toegang tot wetenschappelijke publicaties over onderwijsonderzoek.

Lees verder
29 januari 2020

Phronese geeft zes gratis titels weg

Uitgeverij Phronese plaats op haar website zes boeken die volledig als pdf te downloaden zijn.

Lees verder