Implementatie TaalOceaan

15 mei 2019
Aanvankelijk lezen is een belangrijk onderdeel van het lesprogramma in groep 3. Hiervoor is de methode TaalOceaan ontwikkeld. We helpen u om de methode in de vingers te krijgen.

D.V. juni hoopt Groen de eerste themaboeken van TaalOceaan klaar te hebben en te kunnen verspreiden. Dit betekent dat scholen in principe de bestelling bij de uitgever kunnen gaan plaatsen. Wij helpen u graag om de methode het komende jaar te implementeren.

Implementatie

Hoe is deze methode opgezet, wat zijn de achtergronden ervan en wat is de intentie van de lesontwerpers? In een paar bijeenkomsten duiken we met elkaar in de achtergronden van de methode en zoeken naar de bedoeling van de auteurs. De praktijk heeft geleerd dat een goede implementatie een enorme steun in de rug is voor onderwijsgevenden en de kwaliteit van het onderwijs bevordert.

Programma

In principe gaan we uit van twee bijeenkomsten en twee klassenbezoeken per school. Een derde bijeenkomst is mogelijk.

Bijeenkomst 1 (september/oktober):

 • Verdiepen van de didactiek, uitgesplitst over de verschillende leerlijnen.
 • Uitwisselen van eerste praktijkervaringen en beantwoording van vragen.
 • Differentiatie in de les.
 • Hoe maak je gebruik van extra materialen?
 • Automatiseren van het leesproces.
 • Wat betekenen de didactische uitgangspunten zichtbaar voor het handelen van de leerkracht?

Bijeenkomst 2 (januari/februari – na de Cito-LOVS):

 • Delen van praktijkervaringen; vragenbeantwoording.
 • Attentiepunten en valkuilen in thema 6 t/m 10
 • Bekijken en waarderen van scores op het LOVS. Zo nodig ook adviseren.
 • Wat te doen met toppers en tobbers?
 • Werken met klankgroepen
 • Aansluiting met groep 4.

Bijeenkomst 3 (apr/mei):

 • Hoe werkt de woordenschatdidactiek? Waar zitten kansen/valkuilen?

Klassenbezoeken (in periode okt-dec en feb-apr):

 • Vastgestelde kijkpunten
 • Eigen gekozen kijkpunten
 • Half uur in de klas en een half uur individueel nagesprek in parels en puzzels.
 • Wat neem je mee uit dit gesprek?

Maatwerk

We bieden maatwerk aan scholen. Dit betekent dat er altijd een extra klassenbezoek gepland kan worden en dat het ene onderwerp meer aandacht kan krijgen dan het andere. Het is ook mogelijk om de bijeenkomsten met meerdere scholen samen te doen. Hierdoor zijn er meer mogelijkheden voor interactie en ‘leren van en met elkaar’.

Kosten

De bijeenkomsten duren ca. 1,5 tot 2 uur. Een klassenbezoek incl. nagesprek duurt ongeveer een uur. Daarnaast brengen we ook (een deel van de) reiskosten in rekening. Een compleet implementatietraject kost gemiddeld tussen de €1500,- en €2000,-.

Indicatie aanschaf

Voor een indicatie van de aanschafkosten kunt u contact opnemen met ondergetekende.

Wilt u inschrijven voor deze dienst, klik dan hier.

Overzicht nieuws

Gerelateerd

02 juli 2020

Bijgestelde onderzoekskaders onderwijsinspectie

Per 1 augustus 2020 worden bijgestelde onderzoekskaders van de onderwijsinspectie van kracht.

Lees verder
01 juli 2020

Even voorstellen: Sander de Looff

Het is goed om via deze weg kennis met elkaar te maken. Mijn naam is Sander de Looff. In het dagelijks leven ben ik bouwcoördinator en leerkracht in de bovenbouw van de Ds. J. Beukelmanschool in Alblasserdam.

Lees verder