Inspiratiemiddag ‘Lessen van de lockdown’

18 juni 2020
Sommige leerlingen zijn opgebloeid van het thuisonderwijs. Welke lessen trekken we uit de periode van de lockdown? Wat betekent dit voor het afstemmen op de onderwijsbehoeften van deze kinderen? Denk mee over het nieuwe normaal.

Opgebloeid van thuisonderwijs?

‘Durven we met de ervaringen die acht weken thuisonderwijs ons opleverden kritisch naar het bestaande passend onderwijs te kijken?’ Met deze intro begon een veelzeggend opinieartikel in het RD op 3 juni jl. Het gaat over zorgleerlingen die thuis zijn opgebloeid, die ineens wél gemotiveerd waren voor schoolwerk. Het gaat over leerlingen bij wie het welbevinden zichtbaar verbeterde of het probleemgedrag verdween. En nu gaan deze kinderen weer naar school…

Dat roept natuurlijk allemaal vragen op. Wij doen ons best om het schoolleven weer zo normaal mogelijk te maken. Alles moet weer worden als voorheen. Voor deze kinderen ook?

Het artikel eindigt met de vraag: ‘Hebben we het lef om echt naar de stemmen van deze kinderen te luisteren? Durven we kritisch naar bestaande systemen te kijken en buiten bestaande kaders te denken, met gebruikmaking van de kennis en ervaring die acht weken thuisonderwijs ons hebben opgeleverd? Zijn we gezamenlijk in staat creatief mee te denken met deze leerlingen?’

Inspiratiebijeenkomsten

Als u dat lef heeft en de vragen herkent, kom dan op woensdagmiddag 1 juli (Veenendaal) of 8 juli (Hendrik-Ido-Ambacht) meedenken over oplossingen. Dat doen we ‘out of the box’. We gaan brainstormen met andere IB’ers, leerkrachten en schoolleiders die dezelfde vragen hebben. Over welke kinderen gaat het? Wat moet op school weer normaal worden? En welke ruimte hebben we om dingen anders te doen? Hoe passend is ons onderwijs? Wat kun je op korte termijn vasthouden en hoe betrek je op lange termijn het team bij een duurzame verandering?

Globale opzet van de bijeenkomst

14.00 uur – In een actieve werkvorm halen we de belangrijkste leerervaringen van de lockdownperiode naar voren. We zoomen in op pedagogische eigenaardigheden die zijn opgevallen in de periode van het thuisonderwijs en de eerste weken op school na de lockdown. We doen dat vanuit het perspectief van kind, ouder en leerkracht.

14.30 uur – We delen de ervaringen plenair. Het ‘one size fits all’-principe werkt niet voor de leerlingen die we besproken hebben. Maar wat dan wel? Er wordt een aantal suggesties gedaan en we bedenken er samen nog meer.

15.00 uur – Na een korte pauze bespreken we in subgroepen een casus vanuit de situatie van een leerkracht. Hoe kan deze juf/meester haar/zijn pedagogisch en didactisch repertoire verbreden? Het is mogelijk om een eigen casus in te brengen.

15.45 uur – In het laatste kwartier denken we na over hoe we de opbrengst van deze middag mee naar school kunnen nemen. Het is nu bijna zomervakantie, maar wat staat ons het komende schooljaar te doen om de ‘lessen van de lockdown’ in een schoolbrede aanpak in praktijk te brengen?

Aanmelden

Schrijf in voor deze bijeenkomst op woensdagmiddag 1 juli (Veenendaal) of 8 juli (Hendrik-Ido-Ambacht) door een e-mail te sturen naar kkarels@koc.nu. Vermeld bij de aanmelding:

  • uw naam en die van evt. andere deelnemers
  • naam en adres van uw school
  • datum/plaats van de bijeenkomst die u wilt bijwonen

De kosten voor deelname bedragen  € 60 per deelnemer en € 100 voor twee personen van dezelfde school.

Liever gelijk met hele team? Bekijk dan eens het aanbod ‘Reflectie op thuisonderwijs’ en informeer naar de mogelijkheden voor maatwerk.

 

 

K. (Korstiaan) Karels MSc.
Onderwijsadviseur PCM-trainer
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

26 mei 2020

Reflectie op thuisonderwijs – terug naar normaal?

Niet eerder in de recente geschiedenis heeft het onderwijsveld zo’n ingrijpende periode meegemaakt als de coronacrisis van voorjaar 2020. Weer ‘terug naar normaal’ betekent evengoed een ingrijpende verandering. Met als grootste risico dat we de lessen van deze periode niet leren en de vragen die aan ons onderwijs gesteld zijn onbeantwoord laten. Een bezinnende studiedag met het hele team is geen luxe, maar een voorwaarde voor reflectie en duurzame schoolontwikkeling op de lange termijn.

Lees verder
04 juli 2020

Laat de school vind- en werkplaats voor jeugdhulp zijn

„Samenwerking met jeugdhulp, zoveel mogelijk in of dicht bij de school, is noodzakelijk. Daar knelt het nog te veel”, konden we onlangs lezen in het RD (25-6). Wij willen wat oplossingsrichtingen geven.

Lees verder