Vernieuwde flyer | Ontdek onze dienstverlening voor Jeugd en gezin

15 juni 2022
De flyer van afdeling Jeugd en gezin is geactualiseerd voor het nieuwe seizoen. Naast de hightlights uit onze dienstverlening leest u ook ervaringen van cliënten.

Download hier de nieuwe flyer Jeugd en gezin.

Aandachtsgebieden

De dienstverlening van afdeling Jeugd en gezin richt zich op zeven aandachtsgebieden:

  1. Preventie
  2. Jeugdhulp op de basisschool
  3. Versterken van opvoedvaardigheden (algemeen) in aansluiting op ontwikkelingsfase van kind(eren)
  4. Kinderen/jongeren met sociaal-emotionele problemen, gedrags- en/of ontwikkelingsproblemen (ASS, ADHD, hoogbegaafdheid, emotieregulatie, zelfbeeld, angst, hechting en trauma)
  5. Gezinnen waarbij spanning is op het gebied van gezag en de ouder-kindrelatie
  6. Ouders en gezinnen met een verstoorde dynamiek (echtscheiding, KOPP, kinderen in pleeggezinnen)
  7. Multiprobleemgezinnen (IAG-methodiek)

In de flyer presenteren we van elk aandachtsgebied één of meerdere diensten zodat u een goed beeld krijgt wat de afdeling Jeugd en gezin voor u kan betekenen.

Ook is in kaart gebracht hoe cliënten en relaties ons snel kunnen vinden en hoe het proces verloopt van toegang tot hulpverlening.

Uitgelicht: Gesprekskring Schouder aan Schouder

Speciale aandacht vragen we voor onze dienst ‘Gesprekskring Schouder aan Schouder’. Deze gesprekskringen over opvoeding ondersteunen ouders in de weerbarstige praktijk van alledag. Met een groepje ouders leest en bespreekt u één of meerdere boek(en) over een opvoedkundig thema. Samen met een begeleider zoekt u steun en richting in de opvoeding.

Op een zestal ochtenden of avonden komt de groep ouders bijeen. Met elkaar bespreken ze een opvoedkundig onderwerp. Het materiaal van Schouder aan Schouder vormt het uitgangspunt.

Kerkenraden en schoolbesturen dragen de verantwoordelijkheid voor de organisatie van deze gesprekskringen. KOC Diensten leidt begeleiders op en ondersteunt hen. Begeleiding door een medewerker van KOC Diensten is ook mogelijk.

Lees meer over Schouder aan Schouder

Nieuwsgierig geworden?

We hopen dat ons deze flyer een goed ontvangst krijgt. Wilt u meer weten over één van onze diensten? Kijk dan op onze website www.kocdiensten.nu/diensten (aanvinken: Jeugd en gezin) of neem contact op dhr. A.G.J. (Anne) van Berkum, manager Jeugd en gezin, via onderstaande contactbutton.

Wilt u de nieuwe flyer op papier ontvangen? Laat het ons weten via diensten@koc.nu met vermelding van het postadres en het aantal flyers dat u toegestuurd wilt hebben.

A.G.J. (Anne) van Berkum
Manager Jeugd en gezin
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

17 juni 2022

VBSO/VGS blij met advies Raad van State af te zien van acceptatieplicht

Op donderdag 16 juni 2022 publiceerde de Raad van State haar advies over het wetsvoorstel van de PvdA om artikel 23 van de Grondwet te herzien. Dat gaat vooral om het invoeren van de acceptatieplicht in het bijzonder onderwijs. De Raad van State adviseert hiervan af te zien. “Een steun in de rug”, reageren VBSO en VGS.

Lees verder
15 juni 2022

Lezing KLS | Geestelijk leidinggeven aan kinderen

Lees verder