Jonge rentmeesters: stimuleren van eigenaarschap

26 juni 2020
Hoe moet deze leerling straks naar het Voortgezet Onderwijs? Hij is zo makkelijk. Zij denkt dat het allemaal vanzelf gaat. Eigenaarschap ervaren voor het leren is een van de belangrijkste elementen waardoor kinderen écht tot leren komen. Hoe blijf je als leerkracht in je onderwijzende rol en stimuleer je de motivatie om te leren bij kinderen. Hoe vergroot je het verantwoordelijkheidsbesef bij kinderen en hoe versterk je de attitude van de leerkracht? KOC Diensten biedt verschillende mogelijkheden, passend bij de cultuur en visie van de school en plaatst deze in een betrouwbaar kader tegen de achtergrond van actuele onderwijskundige ontwikkelingen.

Het thema ‘eigenaarschap’ kan uitgewerkt worden vanuit verschillende invalshoeken. We sluiten in de begeleiding aan bij de cultuur en visie van de school, maar dagen ook uit om een volgende stap te zetten in schoolontwikkeling. De vier hieronder genoemde thema’s kunnen een vertrekpunt zijn. Afhankelijk van de omvang en de duur van het traject zijn er mogelijkheden om de onderwerpen met elkaar te vervlechten en duurzaam te borgen in het onderwijsconcept van de school.

Eigenaarschap tijdens de instructielessen

Onderwijzen is uitleggen, voordoen, model-leren. Met een bewezen effectieve aanpak (EDI) Door te  investeren in de didactische vaardigheden van de leerkracht verbetert u de leerprestaties van de leerlingen.. Expliciete Directe Instructie is een gereedschap om met álle leerlingen de leerdoelen te bereiken. De leerlingen zijn actief betrokken en ervaren eigenaarschap over het geleerde. Door de toename van de betrokkenheid verminderen gedragsproblemen en groeit het leerresultaat.

Eigenaarschap bij samenwerkend leren

Coöperatief leren is een aanvulling op  het didactisch repertoire van de leerkracht. Leerlingen werken op een gestructureerde manier samen in kleine, heterogeen samengestelde groepen. De betrokkenheid en het leerrendement nemen toe.

Kinderen kunnen met plezier van en met elkaar leren. Daarvoor hebben ze een vaardige leerkracht nodig. De leerkracht ontwikkelt specifieke vaardigheden om coöperatief leren goed vorm te geven. We zoeken naar een werkbare praktijk die past bij uw schoolconcept. Met oog voor de achtergronden en de onderwijskundige consequenties.

Eigenaarschap door de motivatie te versterken

De uitdaging voor iedere leerkracht ligt in het bereiken van iedere leerling in de groep. Het Process Communication Model® geeft handvatten om écht contact te maken en relaties te verbeteren.

Het (her)kennen van behoeften en omgaan met voorspelbaar en zichtbaar stressgedrag maakt dit mogelijk. U ontdekt hoe u al uw leerlingen kunt motiveren. U leert onderwijs te bieden dat aansluit bij de verschillende behoeften. Vanuit zelfinzicht levert u een concrete bijdrage aan een positieve leeromgeving. Als goede leerkracht weet u wat werkt voor uzelf en voor uw leerlingen; dit verhoogt de motivatie en versterkt het eigenaarschap

Reflectie op het onderwijs

In een maatwerktraject kunnen verschillende invalshoeken van bovenstaande aanpakken gecombineerd worden. Het is daarbij van belang dat het team met elkaar heeft nagedacht over welke focus men belangrijk vindt. Wat past bij de cultuur van de school en welke beweging willen we maken. Zijn wij meer leerstofgericht of meer leerlinggericht? En zijn we daar tevreden over? Belangrijke vragen die de breedte van de onderwijsvisie van de school raken. Een bezinnende studiedag met het team zou dan een goede start kunnen zijn voor een traject rondom eigenaarschap dat leidt tot een duurzame verandering in school.

K. (Korstiaan) Karels MSc.
Onderwijsadviseur PCM-trainer
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

01 juli 2020

Even voorstellen: Sander de Looff

Het is goed om via deze weg kennis met elkaar te maken. Mijn naam is Sander de Looff. In het dagelijks leven ben ik bouwcoördinator en leerkracht in de bovenbouw van de Ds. J. Beukelmanschool in Alblasserdam.

Lees verder
01 juli 2020

Even voorstellen: Lianne de Baat

Mijn naam is Lianne de Baat, werkzaam als leerkracht in de bovenbouw van het basisonderwijs. Vanuit ervaring als taalcoördinator wil ik me inzetten om scholen te begeleiden in het werken aan een goede basis voor het taalonderwijs.

Lees verder