Kennismaking bestuurder

13 september 2019
Sinds 1 september jongstleden kent de stichting ds. G.H. Kerstencentrum twee bestuurders. Een unieke situatie in de geschiedenis van de dienst.

Ruim drie maanden geleden is ondergetekende als opvolger van drs. R.A. (Rein) van der Garde benoemd bij de stichting ds. G.H. Kerstencentrum. In de periode van 1 september tot de pensionering van dhr. Van der Garde vormen we samen de Raad van Bestuur. Dit betekent veel voor een ieder die betrokken is. In eerste plaats voor dhr. Van der  Garde, die vanaf 1980 bij  de stichting in dienst is en al die jaren de eindverantwoordelijkheid heeft gedragen. Onder zijn leiding is de organisatie  geworden tot wat het nu mag zijn.

Het betekent ook veel voor de  medewerkers, toezicht en bestuur, scholen, organisaties, cliënten, voor alle overige betrokkenen, en uiteraard ook voor mijzelf.

Het is mijn wens dat we in gezamenlijkheid, ten goede van alle betrokkenen, dienstbaar mogen zijn aan de doelstelling van de stichting ds. G.H. Kerstencentrum en de VBSO.

Na twee werkweken, waarin veel indrukken zijn opgedaan, lijkt het mij goed van me te laten ‘horen’. Van de eerste indrukken blijft mij vooral bij de betrokkenheid waarmee ieder het werk doet én dat het werken bij de stichting ds. G.H. Kerstencentrum toch echt iets anders is dan werkzaam zijn op een school.

Om elkaar, de organisatie en het werkveld beter te leren kennen is het voornemen om de periode dat er twee bestuurders zijn te gebruiken om gesprekken en ontmoetingen te hebben, zowel intern als extern. Deze zullen via de managementassistente, Nelleke Huibers, worden gepland. We zien ernaar uit u te ontmoeten en samen in gesprek te gaan.

In de berichtgeving rond mijn benoeming zijn enkele zaken over mij gemeld. In deze kennismakingsbijdrage een korte herhaling en uitbreiding. Na op 24 juli 1974 geboren te zijn, ben ik in Uddel opgegroeid als oudste in een gezin van zeven kinderen. Op mijn 22e ben ik getrouwd met Marian, geboren Van den Hardenberg en opgegroeid in Elspeet. Samen hebben we vijf kinderen ontvangen: Ralph (22 jaar), Kasper (21 jaar), Rutger (17 jaar), Thomas (13 jaar) en Noa (12 jaar).

De Rehobothschool in Uddel was mijn eerste werkplek als groepsleerkracht. Dhr. W. (Wim) Korevaar, die recent afscheid nam als directeur van de school, was mijn eerste leidinggevende. Mede dankzij zijn stimulans ben ik na drie jaar op de Johannes Bogermanschool in Vriezenveen gestart als directeur en intern begeleider. In 2005 is de overstap gemaakt naar basisschool De Wittenberg in Scherpenzeel, eerst als directeur en sinds 4 jaar als directeur-bestuurder.

Sinds 1 september j.l. vormen dhr. Van der Garde en mijn persoon samen de Raad van Bestuur van de stichting Ds. G.H. Kerstencentrum. In deze rol zien en spreken we elkaar niet dagelijks of wekelijks. Om in contact te komen en te blijven: Als er iets is wat u wilt delen en/of bespreken, laat het gerust (per e-mail of telefonisch) weten.

Voor nu wens ik iedereen al het nodige toe op de plaats waar u werkt, bovenal Gods onmisbare zegen. We hopen elkaar DV te zien, spreken en horen.

A.R. (Arno) Bronkhorst MME
Bestuurder
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

12 februari 2020

Terugblik Symposium Het jonge kind 2020

Meer dan 200 leerkrachten, ib’ers en teamleiders uit de onderbouw bezochten op 5 februari het symposium Het jonge kind, een initiatief van KOC Diensten in samenwerking met Driestar Educatief. "Wat een ontspannen dag!", werd meermalen opgemerkt. En inderdaad: de sfeer zat er goed in!

Lees verder
11 februari 2020

Herdenking 75 jaar bevrijding (lesbrieven Schildserie)

Onze Schildserie kent drie lesbrieven die zeer goed te gebruiken zijn bij de herdenking van 75 jaar bevrijding.

Lees verder