Kerstvakantie, bereikbaarheid en hoe omgaan met lesbezoeken?

14 december 2021
De Kerstvakantie is voor basisscholen vrij onverwachts een week vervroegd. Dat vraagt van scholen én gezinnen de nodige omschakeling. Ook merken we dat scholen soms aarzelen over het inzetten van onderwijsadviseurs en leerlingbegeleiders. Wat is verstandig?

Voor veel basisscholen is dit de laatste week waarin het onderwijs gegeven wordt. Sommige scholen geven komende week nog afstandsonderwijs. Hoe dan ook, vraagt het de nodige inzet van het schoolpersoneel. Ook ouders moeten omschakelen dat hun kinderen een week eerder thuis zijn. We hopen dat waar nodig van noodopvang gebruik gemaakt kan worden.

Effect op kinderen

Onze onderwijsadviseur en gedragswetenschapper Ada de Jong is door het Reformatorisch Dagblad bevraagd over de gevolgen van deze vervroegde Kerstvakantie voor de leerlingen.  „Met name voor onderbouwleerlingen is het niet handig. Zo wordt in groep 3 de basis gelegd voor rekenen, taal en spelling. Na drie weken vrij zijn de kinderen er helemaal uit. En ze zitten natuurlijk al vaker thuis, bijvoorbeeld omdat ze in quarantaine moeten.”

Lees meer in het RD-artikel.

Wel of geen lesbezoeken?

Een vraag waar scholen mee worstelen vanwege de coronamaatregelen, is het wel of niet inschakelen van onderwijsadviseurs en leerlingbegeleiders.

Als we uitgaan van de huidige maatregelen, dan zijn die gericht op het beperken van contacten. Tegelijkertijd blijft het mogelijk om onze onderwijsadviseurs en leerlingbegeleiders in te blijven zetten om het primaire proces te ondersteunen.

Denk aan zorg-, sociaal-emotionele begeleiding en ondersteuningsactiviteiten die in het belang van leerlingen noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld in het kader van het NPO/inhaal-ondersteuningsprogramma’s, lees/rekentrajecten, dyslexie, gedragsproblematiek etc. Als die activiteiten niet op een alternatieve manier te organiseren zijn, kunnen die in de school plaatsvinden.

We hopen u D.V. graag na de Kerstvakantie weer van dienst te zijn. Dan bekijken we opnieuw of aanpassing van de bovenstaande richtlijn noodzakelijk is. Als dat het geval is, dan zullen we u hierover informeren.

Wilt u hierover afstemmen? Neem dan gerust contact op met uw onderwijsadviseur of leerlingenbegeleider.

Bereikbaarheid tijdens Kerstvakantie

Van zaterdag 25 december 2021 t/m zaterdag 1 januari 2022 is ons kantoor gesloten, evenals de Toegang van de afdeling Jeugd en gezin. Vragen over aanmelding bij en advies van de afdeling Jeugd en gezin die via toegang@koc.nu gesteld worden, lezen we vanaf D.V. 3 januari 2022.

Voor dringende vragen / zaken is KOC Diensten bereikbaar via:

W.H. (Wim) Heenck, manager afdeling Scholen: 06-21695526.
A.G.J. (Anne) van Berkum, manager afdeling Jeugd en gezin: 06-15358065.

W.H. (Wim) Heenck
Manager Scholen, Onderwijsadviseur
Stel een vraag
A.G.J. (Anne) van Berkum
Manager Jeugd en gezin
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

18 januari 2022

Stap voor stap onderwijs in burgerschap

Afgelopen tijd hebben we als KOC Diensten in opdracht van de SLRO meegewerkt aan een leerlijn voor burgerschap. Medio D.V. april 2022 zal deze gereed zijn. Wat kunt u verwachten?

Lees verder
17 januari 2022

Onderwijsmiddagen 2022: wat kun je verwachten?

Op de woensdagen D.V. 6 april (Barneveld), 13 april (Gouda) en 20 april ('s Gravenpolder) organiseren we onze jaarlijkse onderwijsmiddagen voor leerkrachten. Ben jij er ook bij?

Lees verder