Geachte bezoeker,

Wij waarderen uw interesse voor onze website. De zondag beschouwen we vanuit onze
christelijke geloofsovertuiging als rustdag. Deze dag wijden wij aan de dienst van God. Een
opdracht en een geschenk waar we dankbaar voor mogen zijn. Om die reden is onze website
op zondag altijd gesloten. Deze website is vanzelfsprekend de overige zes dagen voor u
beschikbaar.

Een gezegende zondag toegewenst,

Bestuur KLS