KOC Diensten opnieuw Cedeo-erkend

29 oktober 2021
Uit het klanttevredenheid van Cedeo bij KOC Diensten bleek een tevredenheidsscore van 100%. Daarmee heeft KOC Diensten opnieuw een Cedeo-erkenning voor twee jaar.

Eenmaal per twee jaar voert Cedeo onderzoek uit naar de klanttevredenheid bij KOC Diensten. Cedeo is een onafhankelijk intermediair die het keurmerk ‘Cedeo-erkend’ verleent aan organisaties actief op het terrein van Human Resourch Improvement, op basis van de criteria klanttevredenheid, kwaliteit, continuïteit en bedrijfsgerichtheid. Cedeo is onderdeel van Lloyds Register Nederland B.V.

Deze Cedeo-erkenning wordt uitsluitend verleend aan organisaties waarvan is gebleken dat minimaal 80% van de opdrachtgevers tevreden tot zeer tevreden is over de kwaliteit van de onderwijsbegeleiding en-adviestrajecten en de performance van het bureau.

We danken de afnemers van onze diensten voor het vertrouwen. Bovenal past het ons de Heere te erkennen voor hetgeen Hij ons geeft ook in dezen.

L.G. (Leon) Bolier MLE
Manager Bedrijfsvoering, Onderwijsadviseur Coach (ontwikkelingsgericht), Professioneel beoordelaar Schoolleidersregister PO
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

22 november 2021

Slob: Veiligheidsbeleid moet van papier af komen

Dankzij de Wet veiligheid op school staat sociale veiligheid bij alle scholen op het netvlies. Vrijwel allemaal hebben ze op papier hun beleid op orde. Maar dat beleid moet nu ‘van het papier af komen en onderdeel worden van de dagelijkse praktijk.’

Lees verder
16 november 2021

Het coronavirus heerst: de mens wikt, God beschikt

Op dit moment ondervinden velen van ons de gevolgen van het coronavirus. Er zijn weinig gezinnen, kerken en scholen waar het virus niet rondgaat.

Lees verder