KOContact brengt gezin, kerk en school bijeen

23 maart 2020
De scholen dicht heeft grote impact op de scholen en alle gezinnen. Deze ‘ongekende’ situatie stelt ons voor allerlei vragen en afwegingen. Door middel van KOContact willen we vanuit KOC Diensten, conform onze kernopdracht dienstbaar zijn aan school en gezin op grond van de Bijbel en onze belijdenisgeschriften, meeleven, meedenken en handreikingen bieden voor school, kerk en gezin en kerk.

Het normale dag- en werkritme is weggevallen. U bent opeens directeur of leerkracht op afstand. Of u hebt de kinderen thuis en bent opeens moeder/vader en juf/meester tegelijk. Hoe gaan we hier op goede wijze mee om? Wat betekent dit voor onze kinderen, gezinnen, scholen, die ook allemaal (doop)leden van onze kerken zijn? Welke keuzes maken we en wat betekent dit voor de identiteit en kwaliteit?

Allerlei vragen en ondertussen vragen opvoeding en onderwijs de aandacht. Veel initiatieven, allerhande info etc. worden verspreid. Hoe daarin een goede keuze te maken, vooral op grond van identiteit en kwaliteit?  En door de bomen het bos te blijven zien? Via KOContact stroomlijnen we de informatie, passend bij de identiteit zoals u deze thuis voorstaat en bij de school van uw kind(eren) ervaart.
De KOContacten worden wekelijks verstuurd (behalve rond feestdagen en vakanties) en bestaan in drie varianten: KOContact school, KOContact gezin en KOContact kerk. Vanuit de gedachte dat gezin, kerk en school onmisbaar zijn bij een Bijbelse opvoeding, willen we via de KOContacten doen wat in ons vermogen ligt om de ‘punten’ van de drieslag bijeen te brengen.
Bent u nieuwsgierig geworden naar de KOContacten?

Naast de handreikingen, zijn we optimaal bereikbaar voor vragen van ouders en vragen vanuit scholen; er zit een team deskundigen voor u klaar.

Overtuig u zelf en ga naar www.kocdiensten.nu/kocontact/. Vanuit onze kernopdracht ‘dienstbaar aan school en gezin’ staan we achter u!

A.G.J. (Anne) van Berkum
Manager Jeugd en gezin
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

02 juli 2020

Signaleringswaarde normatief eigen vermogen

Deze week is een rapport gepubliceerd waarin een formule wordt voorgesteld om aan te duiden wanneer de reserves zo groot zijn hiervan verantwoording moet worden gegeven: de signaleringswaarde. Is die verantwoording niet overtuigend, dan beschouwt de Inspectie de reserves als bovenmatig.

Lees verder
02 juli 2020

Zomergroet

Een bijzonder schooljaar ligt (bijna) achter ons. In het afgelopen half jaar hebben we allemaal de impact van het Coronavirus ervaren. Voor iedereen was dit onbekend en iedereen was hierin onervaren. Dat gaf te midden van alles een ongekende dynamiek.

Lees verder