KOContact – collegiaal en consultatief tijdens coronavirus

23 maart 2020
De scholen dicht heeft grote impact op de scholen en alle gezinnen. Deze ‘ongekende’ situatie stelt ons voor allerlei vragen en afwegingen. Door middel van KOContact willen we vanuit KOC Diensten, conform onze kernopdracht dienstbaar zijn aan school en gezin op grond van de Bijbel en onze belijdenisgeschriften, meeleven, meedenken en handreikingen bieden voor school, gezin en kerk.

Het normale dag- en werkritme is weggevallen. U bent opeens directeur of leerkracht op afstand. Of u hebt de kinderen thuis en bent opeens moeder/vader en juf/meester tegelijk. Hoe gaan we hier op goede wijze mee om? Wat betekent dit voor onze kinderen, gezinnen, scholen, die ook allemaal (doop)leden van onze kerken zijn?  Welke keuzes maken we en wat betekent dit voor de identiteit en kwaliteit?

Allerlei vragen en ondertussen vragen opvoeding en onderwijs de aandacht. Veel initiatieven, allerhande info etc. worden verspreid. Hoe daarin een goede keuze te maken, vooral op grond van identiteit en kwaliteit?  En door de bomen het bos te blijven zien? Via KOContact stroomlijnen we de informatie, passend bij de identiteit zoals u deze thuis voorstaat en bij de school van uw kind(eren) ervaart. Naast de handreikingen, zijn we optimaal bereikbaar voor vragen van ouders en vragen vanuit scholen; er zit een team deskundigen voor u klaar. Overtuig u zelf en ga naar www.kocdiensten.nu/kocontact/. Vanuit onze kernopdracht ‘dienstbaar aan school en gezin’ staan we achter u!

A.R. (Arno) Bronkhorst MME
Bestuurder
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

24 maart 2020

Op afstand dichtbij

Hoe kunnen (na)scholingen en individuele begeleiding zo goed mogelijk doorgaan of alsnog worden georganiseerd?  Hoe kan leerlingenzorg in beeld blijven? En hoe kan leerlingbegeleiding, denk aan consultatieve begeleiding, een Ondersteuningsteam alsnog worden georganiseerd?  Vanuit KOC Diensten kunnen we dat blijven verzorgen. We maken daarbij gebruik van het programma Teams. Dit is even wennen; de ervaring leert dat het goed werkt!

Lees verder
24 maart 2020

Vraagbaak voor ouders

Ouders en hun gezin tot steun zijn in deze Coronacrisis. Hoe doen we dat? In deze nieuwe situatie met nieuwe vragen denken we graag met u mee.

Lees verder