Kwaliteitscertificering Stichting Ds. G.H. Kerstencentrum verlengd

18 juni 2021
Na onderzoek door certificeringsinstelling CIIO heeft de Stichting Ds. G.H. Kerstencentrum opnieuw verlenging van het ISO 9001-2015 certificaat verkregen voor de periode van drie jaar.

De certificatieovereenkomst vermeldt dat CIIO, na toetsing van het managementsysteem van de organisatie heeft vastgesteld dat het voldoet aan de eisen van ISO 9001/CIIO Maatstaf.

De Stichting Ds. G.H. Kerstencentrum laat hiermee zien dat kwaliteit blijvend een hoge prioriteit heeft.

Het certificaat voor het kwaliteitsmanagementsysteem heeft betrekking op de volgende werkzaamheden:

  • Advies en ondersteuning op het gebied van onderwijs en educatie;
  • Het uitvoeren van diagnostiek, zowel bij individuele leerlingen als bij groepen leerlingen;
  • Het bieden van psychosociale zorg aan ouders en kinderen in de vorm van opvoedingsondersteuning / ambulante (gezins)begeleiding.

De auditoren van CIIO hebben een positieve indruk van onze organisatie gekregen, waarbij er voor hen uitspringt de grote mate van betrokkenheid en het gezamenlijk nemen van de verantwoordelijkheid voor identiteitsgebonden en kwalitatieve dienstverlening.

Het past ons de Heere ervoor te erkennen dat Hij ons onverdiend gegeven heeft opnieuw een positieve uitslag te mogen ontvangen. Het verplicht ons ook om in de toekomst ons werk onder inwachting van Zijn zegen in getrouwheid te doen.

Ook de komende tijd D.V. staan KOC Diensten en KOC Visie weer klaar om u van dienst te zijn.

A.R. (Arno) Bronkhorst MME
Bestuurder
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

13 oktober 2021

Blijf in gesprek over Bijbelse onderwijsvisie

De Code Goed Bestuur voor het basisonderwijs is vernieuwd.
Deze vereist zorg voor ”goed onderwijs”, op basis van een goed doordachte onderwijsvisie. Als voorbereiding op de nieuwe schoolplanperiode is het nuttig om hierover na te denken. Wat is elementair voor christelijk onderwijs op onze scholen, juist nu?

Lees verder
12 oktober 2021

Bezint eer ge begint

De Week van het Onderwijs ligt achter ons. Er was op allerlei manieren aandacht voor het belang van goed onderwijs. Op 5 oktober stond, zoals jaren gebruikelijk, de leraar centraal. Jij als leraar doet ertoe. Je plaats en positie in de klas is ongelooflijk belangrijk.

Lees verder