Leerachterstand?

7 mei 2020
Het woord leerachterstand veronderstelt een visie op ontwikkeling en leren die nuance behoeft. Het is te hopen dat de vragen die aan ons onderwijs gesteld worden, niet te snel worden weggemoffeld.

Laten we wel wezen: voor veel zwakke leerlingen is deze coronaperiode funest geweest als het gaat over hun cognitieve ontwikkeling. Daarover geen misverstand. Maar misschien zijn veel van deze kinderen wel erg opgeknapt nu er even iets minder druk op hen lag. Wie zal het zeggen?

In algemene zin hebben kinderen een groot herstelvermogen. Ook het effect van een zomervakantie op de cognitieve ontwikkeling is doorgaans klein. Geen reden voor paniek; wel voor bezinning. Het woord leerachterstand veronderstelt namelijk een visie op ontwikkeling en leren die nuance behoeft. Zomaar een paar vragen om alvast over na te denken:

Het woord ‘achterstand’ veronderstelt een ijkpunt. Is dat ijkpunt de eigen ontwikkeling van de leerling? Welnu, die eigen ontwikkeling is afhankelijk van de context en die context was deze periode een coronacrisis. Er is dus een duidelijke verklaring voor een mogelijke achterstand. Wat is het probleem?

Of is het ijkpunt het gemiddelde van de groep? Het bijzondere aan de coronacrisis is dat die iedereen getroffen heeft. Als er al sprake is van een achterstand, dan geldt dat voor de hele groep en zelfs het hele cohort. Wat is dan het probleem?

Het woord leerachterstand lijkt de blik eenzijdig te richten op het cognitieve leren. Biesta heeft terecht aandacht gevraagd voor de drie velden van onderwijs: kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming. Hebben leerlingen door het thuisonderwijs op die laatste twee gebieden een achterstand opgelopen? En hoe meet je dat?

De coronacrisis leidt hopelijk tot bezinning op velerlei gebied. Ook onderwijskundig. Er is voorzichtige opluchting dat de grafieken met slachtoffers een dalende lijn laten zien. We zijn blij dat de maatregelen langzaamaan weer iets versoepeld kunnen worden. Wel is te hopen dat de vragen die aan ons onderwijs gesteld worden, niet te snel worden weggemoffeld. KOC Diensten denkt graag met u mee over de antwoorden.

K. (Korstiaan) Karels MSc.
Onderwijsadviseur PCM-trainer
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

05 mei 2018

Schoolaudits

Grip en zicht op de kwaliteit van de school. De onderwijsinspectie verwacht van bestuur en directie dat ze dat heeft. Een integrale schoolaudit of een audit gericht op een deelonderwerp kan hierbij nuttig zijn. Doet de school wat ze belooft?

Lees verder
01 mei 2019

Werkplekanalyse IB-er

Hoe groei ik (mee) in mijn rol als ib-er? Waar sta ik en hoe stevig sta ik in een sterk wisselende omgeving waarbij passend onderwijs centraal staat? Werkplekbegeleiding levert concrete aanbevelingen op om de werksituatie te verbeteren. Een steun in de rug voor een sleutelfiguur in de school.

Lees verder