Letterster: het programma voor lees- en spellingproblemen

22 maart 2021
Welkom op planeet Letterster: het nieuwe remediërende programma, dat zowel bij lees- als bij spellingproblemen ingezet kan worden. Het programma kenmerkt zich door leuke en leerzame lessen, feedback en tips van een orthopedagoog en het is aangepast op de individuele leerling.

Doelgroep

Letterster ondersteunt kinderen:

  • uit groep 4 tot en met 8 die het tempo van de groep niet bijhouden;
  • die dreigen te stagneren in hun lees- en/of spellingontwikkeling;
  • met dyslexie die niet in aanmerking komen voor vergoede dyslexiezorg;
  • met dyslexie na afronding van hun behandeltraject;
  • met een taalontwikkelingsstoornis;
  • met een NT2-achtergrond.

Letterster sluit goed aan op het programma Bouw! en richt zich zowel op het woord- en tekstlezen als op het spellen. Binnen het programma kunnen verschillende doelen gekozen worden. Het programma kan ingezet worden op zorgniveau 2 en 3.

Meer weten?

Via Lexima is het mogelijk om een gratis webinar Kennismaken met Letterster te volgen. Neem bij vragen en voor meer informatie ook gerust contact op met onderstaande contactpersoon!

J.E. (Elly) van Dijk MSc.
Gedragswetenschapper Jeugd en gezin, Onderwijsadviseur Psycholoog
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

08 december 2020

Wanneer heeft een leerling dyscalculie?

Heeft een leerling met ernstige rekenproblemen dyscalculie? Dat is een vraag die regelmatig op scholen boven komt. Maar wanneer kunnen we spreken van dyscalculie?

Lees verder
01 november 2020

Extra (lees)hulp als een kind blijft zitten?

Hoe zit het ook alweer met het geven van extra hulp als een leerling is blijven zitten en er vermoeden is van dyslexie?

Lees verder