Lockdown: zo staat KOC voor u klaar

12 januari 2021
Nu de basisscholen nog dicht blijven en de kinderen dus langer thuis zijn, geven we graag een update over wat we voor u kunnen betekenen.

Impact

De lockdown heeft op de school, maar ook op de ouders en kinderen grote impact. Het is voor alle betrokkenen een intensieve periode waarin het belangrijk is om de druk zo veel mogelijk te reguleren en alert te zijn op signalen die kunnen leiden tot zorgelijke situaties en omstandigheden. Schroom niet om daarover contact op te nemen met uw vaste onderwijsadviseur!

Bijbelvertelling via livestream

Er wordt dagelijks om 09.00 uur een Bijbelvertelling verzorgd via onze livestream. De livestream kunt u vinden op onze webpagina KOContact (www.kocdiensten.nu/kocontact). Ook het rooster voor de Bijbelvertellingen is hier te vinden. Eerder opgenomen vertellingen zijn nog te beluisteren. Het betreft: Bijbelvertellingen, (kerk)geschiedenisvertellingen en ‘vrije verhalen’.

KOContact

Op de websitepagina KOContact (www.kocdiensten.nu/kocontact) is een actueel KOContact voor gezin en voor school te vinden (beknopt contact met relevante info en suggesties). Aanbevolen deze door te nemen, nu de schoolsluiting langer duurt. Ook treft u hier alle eerdere KOContacten en lesbrieven aan.

Inzet orthopedagogen en ambulant hulpverleners

De werkzaamheden die vanuit KOC Diensten worden uitgevoerd door de orthopedagogen en ambulant hulpverleners worden zo veel als mogelijk uitgevoerd met inachtneming van de gestelde veiligheidsmaatregelen. We willen nogmaals benadrukken dat als er vragen, knelpunten e.d. zijn, dat dit via de directeur en/of IB-er kan worden afgestemd met de vaste onderwijsadviseur. Dit betreft zowel voor vragen vanuit school, als wanneer de school merkt dat ouders vragen hebben rond opvoedingsvraagstukken nu de kinderen weer thuis zijn.

Vragen?

Uw vaste onderwijsadviseur u en uw team graag terzijde. Schroom niet om zelf, of een IB’er contact te laten opnemen, over knelpunten, zorgen over leerlingen of over gezinnen. We dragen graag ons steentje bij om onderwijs en opvoeding te ondersteunen!

W.H. (Wim) Heenck
Manager Scholen, Onderwijsadviseur
Stel een vraag
A.G.J. (Anne) van Berkum
Manager Jeugd en gezin
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

21 januari 2021

Aangepaste rekenmethode WIG-5 komt eraan

Nieuws voor scholen: de reformatorische parallelversie van de rekenmethode Wereld in Getallen 5 (WIG-5) is bijna gereed. Meld u nu aan voor onze speciale informatiebijeenkomsten. Zo kunt u tijdig bestellen en deze methode vanaf D.V. het seizoen 2021-2022 in gebruik nemen.

Lees verder
18 januari 2021

Zijn thuiszitters geholpen met leerrecht?

D66 wil het aantal thuiszitters terugdringen. VGS en VBSO juichen dat streven toe. Het is alleen de vraag of dat gaat lukken met de introductie van een leerrecht, zoals de sociaaldemocraten willen.

Lees verder