Meer jeugdhulp op school

18 juni 2020
Onderwijsprofessionals vragen om meer jeugdhulp op de school. Uit de evaluatie van het passend onderwijs van 27 mei jl. blijkt dat de invoering van passend onderwijs de ondersteuning van leerlingen heeft verbeterd, maar niet alle verwachtingen van leraren en ouders zijn waargemaakt.

Onderwijsprofessionals vragen om meer jeugdhulp op school voor kinderen in een kwetsbare positie. ‘De evaluatie laat zien dat het zorgstelsel nog steeds te verkokerd is’, stelt Anita Kraak van het Nederlands Jeugdinstituut.

De evaluatie is een reden te meer om als school en gemeente de handen ineen te slaan en een jeugdhulpverlener op de basisschool in te zetten om op deze wijze de afstemming tussen onderwijs en jeugdzorg te optimaliseren. Belangrijk is dat scholen richting gemeenten aangeven dat identiteitsgebonden jeugdhulp een voorwaarde is voor een effectieve afstemming tussen onderwijs en jeugdhulp.

Wilt u advies voor hoe u een dergelijk traject oppakt of wilt u een jeugdhulpverlener van KOC Diensten inzetten op uw school? Neem dan contact op met de heer A.G.J. (Anne) van Berkum, manager Jeugd en gezin.

A.G.J. (Anne) van Berkum
Manager Jeugd en gezin
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

02 juli 2020

Zomergroet

Een bijzonder schooljaar ligt (bijna) achter ons. In het afgelopen half jaar hebben we allemaal de impact van het Coronavirus ervaren. Voor iedereen was dit onbekend en iedereen was hierin onervaren. Dat gaf te midden van alles een ongekende dynamiek.

Lees verder
26 juni 2020

Jubileumactiviteiten – wijziging data gezinsdag

Zoals eerder gemeld en in de jaarplanning opgenomen willen we onderwijsmiddagen en kerkenradenavonden in diverse regio’s beleggen. Daarnaast zijn ook gezinsdagen genoemd.

Lees verder