Netwerkbijeenkomst voor PCM coördinatoren

14 oktober 2019
Diverse scholen binnen het samenwerkingsverband Berséba hebben de afgelopen jaren zich verdiept in het Process Communication Model®. Deze scholen staan voor de uitdaging om de opgedane kennis en vaardigheden een blijvende plek te laten verwerven in de schoolcultuur. Op het Netwerk voor PCM-coördinatoren krijgt u de kans om PCM als gereedschap voor communicatie in het team en het beter bereiken van kinderen te borgen.

In de regio’s Midden en Randstad organiseren we in december een eerste Netwerkbijeenkomst. Deze is bedoeld voor collega’s die binnen het team een voortrekkersrol hebben of krijgen om PCM op school ‘levend’ te houden. Deze PCM-coördinator inspireert de collega’s en komt voortdurend met ideeën en praktische toepassingen van PCM. Binnen school functioneert hij of zij als vraagbaak en buiten school worden ervaringen uitgewisseld met andere PCM-coördinatoren.

De Netwerkbijeenkomst is de plaats waar we elkaar ontmoeten rondom een uitdagend programma vol nieuws en activiteiten.

We hebben het voornemen om bij voldoende belangstelling deze bijeenkomsten ook in de regio’s Zeeland en Noordoost te organiseren. In dit cursusjaar kunnen belangstellenden uit die regio’s zich aansluiten bij de netwerken in Randstad en Midden.

In dit schooljaar zullen er drie Netwerkbijeenkomsten per regio worden gehouden.

De data voor de bijeenkomsten zijn D.V.:

  • Regio Midden: 4 december, 26 maart en 19 mei
  • Regio Randstad: 11 december, 24 maart en 10 juni

Voor de eerste bijeenkomst hebben we een verlaagd instaptarief van € 50,-. Afhankelijk van de omvang van de groep zal voor de volgende bijeenkomsten een jaarbedrag gevraagd worden, wat nog nader wordt vastgesteld.

Het programma aan bevat een mix van opfrissen, nieuwe dingen leren, kennis en ervaringen uitwisselen en niet te vergeten: een presentje voor alle deelnemers. Schrijf u nu in en ontvang een unieke set PCM complimentenkaartjes. Direct op school te gebruiken.

Van harte welkom!

Inschrijven op deze bijeenkomsten kan door een e-mail te sturen naar info@koc.nu.

Dit is een gezamenlijk initiatief van verschillende PCM trainers van diverse organisaties.

K. (Korstiaan) Karels MSc.
Onderwijsadviseur PCM-trainer
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

26 mei 2020

Reflectie op thuisonderwijs – terug naar normaal?

Niet eerder in de recente geschiedenis heeft het onderwijsveld zo’n ingrijpende periode meegemaakt als de coronacrisis van voorjaar 2020. Weer ‘terug naar normaal’ betekent evengoed een ingrijpende verandering. Met als grootste risico dat we de lessen van deze periode niet leren en de vragen die aan ons onderwijs gesteld zijn onbeantwoord laten. Een bezinnende studiedag met het hele team is geen luxe, maar een voorwaarde voor reflectie en duurzame schoolontwikkeling op de lange termijn.

Lees verder
26 mei 2020

Data Driedaagse PCM training bekend

In het in het schooljaar 2020-2021 wordt er opnieuw een driedaagse training aangeboden over het Process Communication Model (PCM). De data zijn inmiddels bekend.

Lees verder