Ondersteuningsteams voor basisvaardigheden beschikbaar

17 mei 2022
Onderwijsminister Wiersma heeft een masterplan gepresenteerd om scholen te helpen bij het verbeteren van de basisvaardigheden. Hij stelt hiervoor zogenaamde basisteams beschikbaar.

Uit de Staat van het Onderwijs 2022 bleek dat de basisvaardigheden zoals taal, rekenen, digitale geletterdheid en burgerschap bij veel leerlingen niet op orde zijn. Om daar iets aan te doen, heeft het ministerie van Onderwijs een Masterplan Basisvaardigheden opgesteld.

Naast de basisteams die in het schooljaar 2022-2023 al beschikbaar zijn, kunnen scholen ook via een subsidieregeling middelen aanvragen om zelf een verbeterslag te maken op de basisvaardigheden door middel van effectieve interventies en gerichte expertise.

Integrale aanpak

Als KOC Diensten onderstrepen wij het belang om te werken aan de verbetering van basisvaardigheden. Daarvoor is het essentieel dat er goed zicht is op de resultaten en ontwikkeling van leerlingen. Dat pleit voor goede onderwijsprofessionals die gegevens kunnen analyseren en de vakdidactiek beheersen.

Evenals brancheorganisatie Onderwijsontwikkeling Nederland vinden wij daarom dat de minister moet waken voor resultaten op de korte termijn. Kies voor een integrale aanpak die op de lange termijn gericht is, waarbij er oog moet zijn voor de verschillen tussen de scholen.

Aan de slag?

Onze onderwijsadviseurs zijn beschikbaar om scholen, maar ook individuele leraren te ondersteunen bij het werken aan de basisvaardigheden. Denk bijvoorbeeld aan onze dienstverlening rond rekenen, taal en burgerschap:

Of kijk bij onze diensten en zoek op de termen rekenen, taal of burgerschap.

Overzicht nieuws

Gerelateerd

23 november 2023

Voorstanders onderwijsvrijheid winnen verkiezingen

Met een mildere toon en een constructieve houding heeft PVV-leider Geert Wilders zijn partij de grootste gemaakt in de Tweede Kamer. Het is een enorme politieke aardverschuiving.

Lees verder
16 november 2023

Is de onderwijsvrijheid veilig bij de politieke partijen? [serie] – deel 6

Lees verder