Onderwijsdag 2019

11 oktober 2019
‘Gelijk aderen op de rug van een hand. De worsteling bij het omgaan met verschillen in het onderwijs.’ Dit is het thema van de onderwijsdag die D.V. 15 november gehouden zal worden.

Iedere onderwijsgevende ervaart de spanning tussen het belang van de groep en dat van het individuele kind. We belijden dat ieder kind een uniek schepsel is met geschonken gaven en talenten, terwijl het tegelijkertijd moeilijk blijkt te zijn om goed op deze verschillen aan te sluiten.

Het programma

Tijdens het morgenprogramma spreken de heren dr. R. Toes en drs. A. Verweij over individualisering in het onderwijs en wat daar voor of tegen te zeggen valt. Tijdens de forumdiscussie, o.l.v. dhr. G.R. van Leeuwen wordt verder nagedacht over wat deze ideeën voor gevolgen hebben voor ons onderwijs. ’s Middags is er een workshopsronde waarbij onderwijsmensen vanuit de praktijk laten zien hoe zij met de worsteling van passend onderwijs zijn omgegaan. Naast bezinning en professionalisering is er volop ruimte voor ontmoeting met collega’s van andere scholen.

Doel van de dag

Tijdens deze onderwijsdag zetten we u aan het denken. Het gaat met name  over de spanning waar iedere leerkracht elke dag mee te maken heeft, in het besef dat we afhankelijk zijn van de zegen van de Heere.

Denkt u deze dag met ons mee? We hebben elkaar nodig om van en met elkaar te kunnen leren. Allen hartelijk welkom!

Praktische informatie

De VBSO-scholen krijgen een brief met aanmeldpapieren toegestuurd. Leerkrachten van deze scholen kunnen zich aanmelden via hun directeur. Overige belangstellenden kunnen zich hier inschrijven. Let op: Voor de workshoprondes graag twee keuzes doorgeven.

Programma onderwijsdag 2019

Waar: Opheusden. ’s Ochtends kerk GGiN aan de Burgemeester Lodderstraat 43. ’s Middags Eben-Haëzerschool op Lindelaan 15. Parkeren kan op het kerkplein van de kerk.

Tijd: De dag duurt van 9.30 tot 15.30 uur.

Kosten: € 70,- per deelnemer.

Overzicht nieuws

Gerelateerd

27 mei 2020

Bereikbaarheid zomervakantie 2020

Ook in de zomervakantie is KOC Diensten bereikbaar (beperkt).

Lees verder
26 mei 2020

Reflectie op thuisonderwijs – terug naar normaal?

Niet eerder in de recente geschiedenis heeft het onderwijsveld zo’n ingrijpende periode meegemaakt als de coronacrisis van voorjaar 2020. Weer ‘terug naar normaal’ betekent evengoed een ingrijpende verandering. Met als grootste risico dat we de lessen van deze periode niet leren en de vragen die aan ons onderwijs gesteld zijn onbeantwoord laten. Een bezinnende studiedag met het hele team is geen luxe, maar een voorwaarde voor reflectie en duurzame schoolontwikkeling op de lange termijn.

Lees verder