Op afstand dichtbij

24 maart 2020
Hoe kunnen (na)scholingen en individuele begeleiding zo goed mogelijk doorgaan of alsnog worden georganiseerd?  Hoe kan leerlingenzorg in beeld blijven? En hoe kan leerlingbegeleiding, denk aan consultatieve begeleiding, een Ondersteuningsteam alsnog worden georganiseerd?  Vanuit KOC Diensten kunnen we dat blijven verzorgen. We maken daarbij gebruik van het programma Teams. Dit is even wennen; de ervaring leert dat het goed werkt!

We zetten wat mogelijkheden voor u op een rij:

  1. Het protocol dyslexie (of andere protocollen up tot date maken). Meelezers en denkers vanuit KOC Diensten zijn beschikbaar
  2. Het opstellen of actualiseren van het beleidsplan hoogbegaafdheid. Meelezers en denkers vanuit KOC Diensten zijn beschikbaar
  3. Volg een digitale workshop met (een deel van) uw team over hoe u uw leerlingen kunt begeleiden. Waar kunt u concreet aan denken als het gaat om onderling contact leerlingen, verjaardagen leerlingen, methodegebonden toetsen, leerlingen met een achterstand, leeshulp voortzetten, etc.
  4. Werk aan uw herregistratie voor het schoolleidersregister door via de route informeel leren een thema af te ronden. Neem vrijblijvend contact op en we informeren u graag over de mogelijkheden. Klik hier voor meer informatie.
  5. Als directeur, teamleider, intern begeleider sparren over hoe u het tot nu met het (deel)team aangepakt heeft?
  6. Verwacht u tussen nu een 1,5 jaar een inspectiebezoek op uw scholen en u wilt weten hoe u zich daar op voor kunt bereiden? Zie hier voor de mogelijkheden.
  7. Als intern begeleider (naar aanleiding van contacten met ouders) leerlingen bespreken met de leerlingbegeleider / orthopedagoog, zodat u ouders van goede adviezen kunt voorzien? Neem contact op met uw leerlingbegeleider.
  8. Geplande OT’s kunnen via Teams georganiseerd worden.
  9. Neem voor specifieke vragen rondom onderzoeken bij leerlingen contact op met de leerlingbegeleider.

Neem ook zelf contact op met onze onderwijsadviseurs en bespreek uw wensen. Vervolgens stemmen we graag met elkaar een passende aanpak af.

Alles in het besef dat het zomaar anders kan gaan. Daar worden we in de huidige omstandigheden wel nadrukkelijk bij bepaald.

Overzicht nieuws

Gerelateerd

04 juni 2020

VBSO versterkt samenwerking met BVD advocaten

VBSO werkt al enige tijd samen met BVD advocaten op het gebied van juridische zaken. Mogelijk hebt u de achterliggende periode al eens contact gehad met iemand van dit kantoor. Per 1 juni 2020 intensiveren we de samenwerking en krijgt deze meer structuur. Onderwijsadvocaat Jaco van den Brink zal met ingang van deze datum uw vaste aanspreekpunt zijn voor alle juridische vragen. Zijn contactgegevens vindt u op onze website. Medio september informeren wij u daarnaast over het volledige, vernieuwde dienstenaanbod van de VBSO.

Lees verder
03 juni 2020

Werving medewerkers

Er loopt een werving voor onderwijsadviseurs en een psycholoog/orthopedagoog. We kijken er naar uit ons team uit te mogen breiden met professionals ten goede van onze scholen en gezinnen.

Lees verder