Op afstand dichtbij

24 maart 2020
Hoe kunnen (na)scholingen en individuele begeleiding zo goed mogelijk doorgaan of alsnog worden georganiseerd?  Hoe kan leerlingenzorg in beeld blijven? En hoe kan leerlingbegeleiding, denk aan consultatieve begeleiding, een Ondersteuningsteam alsnog worden georganiseerd?  Vanuit KOC Diensten kunnen we dat blijven verzorgen. We maken daarbij gebruik van het programma Teams. Dit is even wennen; de ervaring leert dat het goed werkt!

We zetten wat mogelijkheden voor u op een rij:

  1. Het protocol dyslexie (of andere protocollen up tot date maken). Meelezers en denkers vanuit KOC Diensten zijn beschikbaar
  2. Het opstellen of actualiseren van het beleidsplan hoogbegaafdheid. Meelezers en denkers vanuit KOC Diensten zijn beschikbaar
  3. Volg een digitale workshop met (een deel van) uw team over hoe u uw leerlingen kunt begeleiden. Waar kunt u concreet aan denken als het gaat om onderling contact leerlingen, verjaardagen leerlingen, methodegebonden toetsen, leerlingen met een achterstand, leeshulp voortzetten, etc.
  4. Werk aan uw herregistratie voor het schoolleidersregister door via de route informeel leren een thema af te ronden. Neem vrijblijvend contact op en we informeren u graag over de mogelijkheden. Klik hier voor meer informatie.
  5. Als directeur, teamleider, intern begeleider sparren over hoe u het tot nu met het (deel)team aangepakt heeft?
  6. Verwacht u tussen nu een 1,5 jaar een inspectiebezoek op uw scholen en u wilt weten hoe u zich daar op voor kunt bereiden? Zie hier voor de mogelijkheden.
  7. Als intern begeleider (naar aanleiding van contacten met ouders) leerlingen bespreken met de leerlingbegeleider / orthopedagoog, zodat u ouders van goede adviezen kunt voorzien? Neem contact op met uw leerlingbegeleider.
  8. Geplande OT’s kunnen via Teams georganiseerd worden.
  9. Neem voor specifieke vragen rondom onderzoeken bij leerlingen contact op met de leerlingbegeleider.

Neem ook zelf contact op met onze onderwijsadviseurs en bespreek uw wensen. Vervolgens stemmen we graag met elkaar een passende aanpak af.

Alles in het besef dat het zomaar anders kan gaan. Daar worden we in de huidige omstandigheden wel nadrukkelijk bij bepaald.

Overzicht nieuws

Gerelateerd

24 maart 2020

Vraagbaak voor ouders

Ouders en hun gezin tot steun zijn in deze Coronacrisis. Hoe doen we dat? In deze nieuwe situatie met nieuwe vragen denken we graag met u mee.

Lees verder
23 maart 2020

KOContact – collegiaal en consultatief tijdens coronavirus

De scholen dicht heeft grote impact op de scholen en alle gezinnen. Deze ‘ongekende’ situatie stelt ons voor allerlei vragen en afwegingen. Door middel van KOContact willen we vanuit KOC Diensten, conform onze kernopdracht dienstbaar zijn aan school en gezin op grond van de Bijbel en onze belijdenisgeschriften, meeleven, meedenken en handreikingen bieden voor school, gezin en kerk.

Lees verder