Openingsbericht | De scholen zijn weer begonnen

2 september 2022
Zonovergoten en kurkdroog | U kent dat wel: soms wil je beelden en herinneringen in een paar woorden vangen. Als je terugblikt op de achterliggende zomerperiode, is het haast ondoenlijk enkele woorden te bedenken. Bij mij kwamen, nadenkend over dit openingsbericht namens VBSO en KOC Diensten, toch twee woorden naar boven: zonovergoten en kurkdroog.

Klimaat

Ieder jaar weer worden klimaatrecords gebroken. Gods goede schepping zucht onder ons gedrag. Zonuren en droogte zijn, naar de mens gesproken, gevolg van ons eigen handelen. Alle klimaatdiscussies tot op heden ten spijt, worden de gevolgen heftiger. Dat ontslaat ons niet van onze verantwoordelijkheid en vraagt ook om de Bijbel blijvend goed te lezen. Alles is voorzegd. Dankzij en ondanks ons doen en laten, vervult God Zijn Woord. Onze wens is dat die boodschap weer mag klinken op onze scholen.

Zon

De zon is aangenaam. Hoewel langdurig veel zon, zeker zonder regen, consequenties heeft. Dat ervaren we allemaal, dat is overal zichtbaar. Sloten, beken en rivieren hebben een lage waterstand en drogen uit. Het is kurkdroog. Met alle gevolgen van dien. Zonder zon is er geen leven, met alleen maar zon is er ook geen leven.

Wat een tegenstelling. In de natuur maakt de zon de klei droog, in de genade doet de Zon het harde hart smelten. De zon/Zon komt regelmatig voor in de Bijbel. Tip: ga (na het lezen van dit openingsbericht) verder met een Bijbelstudie. Alleen als we onszelf verdiepen en gevoed worden, kunnen we wat doorgeven, uiteraard onder de bediening van Zijn zegen. Suggesties, om biddend te onderzoeken, met kanttekeningen en in de context: Psalm 19 : 5 en 6, 84 : 12, Joël 2 : 31 / Hand. 2 : 20, Maleachi 4 : 1 en 2, 2 Petrus 1 : 19 en Openbaring 21 : 23.

Droogte

Als alles kurkdroog is en blijft (en hoe droog is kurk!), is op termijn leven onmogelijk. Droogte is ingrijpend, water is een primaire behoefte voor mens en beest, nog essentiëler dan voedsel. Hongersnood is een direct gevolg van droogte. God straft vaak met droogte. Wie denkt niet aan 1 Koningen 18 en Jeremia 14. Mozes heeft in zijn slotrede en Salomo in het inwijdingsgebed van de tempel hierop gewezen. Kurk ‘verhardt’ door de zon en stoot water af. Wat een beeld. Goed om opnieuw de Bijbel met kanttekeningen erbij te pakken, zie: Psalm 95 : 8 / Hebreeën 3: 8, 15 en 4 : 7, Psalm 63 : 2, 143 : 6, Jesaja 41 : 17 en Openbaring 22 : 1 en 2.

Kurkdroog en Zonovergoten

We zien de impact van zon en gebrek aan regen om ons heen. Er zijn parallellen tussen de natuur en hoe God werkt, er zijn ook tegenstellingen. Alleen door genade kan juist wat kurkdroog is, gaan leven. Alleen omdat God heeft gezegd: Ik zal! Lees Jesaja 43 : 22 – 44 : 5. In die weg heeft Zijn welbehagen een gelukkige voortgang. Wat een zegen als schuldige kurkdrogen onverdiend water en stromen mogen ontvangen. Op grond van het werk van Hem, die in het diepste lijden, toen de zon niet scheen, heeft uitgeroepen: Het is volbracht! Kurkdroge harten gaan door het water van de Geest leven door de Zon. In het licht van des Konings aangezicht is leven.

Zonne-oord

Het is mijn wens dat, aan het begin van deze nieuwe periode, te midden van alle zorg en moedbenemende omstandigheden, in het besef dat wij en onze kinderen niet anders dan kurkdroge harten hebben, onze scholen Zonne-oorden mogen zijn of worden. Dat kan, en alleen omdat Hij het wil en doorgaat met Zijn werk. Hij is het die de dorre aarde vruchtbaar maakt van boven. Zijn Naam zal zijn tot in eeuwigheid; zolang als er de zon is, zal Zijn Naam van kind tot kind voortgeplant worden.

Voeding

Ontwikkelingen gaan snel en zijn heftig. Wees voorbereid en ingewijd. Doordenk en deel het, persoonlijk, toezicht, bestuur, team, ouders én kinderen. Uiteraard informeren, bezinnen, vormen etc. we graag ook in ontmoeting. Zie hiervoor de jaarkalenders van VBSO en KOC Diensten met actuele data voor bijeenkomsten en activiteiten in het nieuws seizoen. Heeft u deze al in de agenda gereserveerd? We ontmoeten u graag om samen na te denken wat goed is voor school, gezin en kerk.

Voor de vakantie hebben we u onder meer gevoed met bezinnende bijdrages over zorgen omtrent de paradijsbloemen en het uitleggen van onze Bijbelse levensvisie aan onze omgeving. Ook dit seizoen voeden we u graag via onze websites www.vbso.nu en www.kocdiensten.nu. Als u onze bijdrages liever gebundeld heeft, abonneer u dan op de frequente nieuwsbrieven van VBSO en KOC Diensten. Zo blijft u goed op de hoogte en mist u onze nieuwsberichten niet!

Van harte een Zonovergoten schooljaar toegewenst voor kurkdroge (kinder)zielen!

A.R. (Arno) Bronkhorst MME
Bestuurder
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

03 oktober 2022

Week van het Onderwijs & de Opvoeding

Omdat het deze week de Nationale Onderwijsweek en de Week van de Opvoeding is, leest u in deze special 5 interviews met 'opvoeders' vanuit school, gezin en kerk. Wat zijn hun ervaringen en hoe kunnen school, gezin en kerk elkaar versterken?

Lees verder
03 oktober 2022

Ons kind op weg naar zelfstandigheid: “Fijn om richting te krijgen”

Wanneer een kind zelfstandig moet worden, kan het daar moeite mee hebben omdat het bijvoorbeeld ADHD of autisme heeft. Dat merken ze bij familie Bos, waarvan we de moeder hebben gesproken. “Op het mbo krijg je een hoop huiswerk mee voor een paar maanden, en dan moet je echt zelf aan de slag.”

Lees verder