KOC Diensten opnieuw Cedeo-erkend

13 september 2019
Eenmaal per twee jaar voert Cedeo onderzoek uit naar klanttevredenheid bij onderwijsadvies van het Ds. G.H. Kerstencentrum. In de achterliggende periode is dat opnieuw gebeurd. Het resultaat was een tevredenheidsscore van ruim 96%. Daarmee heeft KOC Diensten opnieuw een Cedeo-erkenning voor twee jaar.

Cedeo is een onafhankelijk intermediair die het keurmerk ‘Cedeo-erkend’ verleent aan organisaties actief op het terrein van Human Resourch Improvement, op basis van de criteria klanttevredenheid, kwaliteit, continuïteit en bedrijfsgerichtheid. Cedeo is onderdeel van Lloyds Register Nederland B.V.
Deze Cedeo-erkenning wordt uitsluitend verleend aan organisaties waarvan is gebleken dat minimaal 80% van de opdrachtgevers tevreden tot zeer tevreden is over de kwaliteit van de onderwijsbegeleiding en-adviestrajecten en de performance van het bureau.
We zijn uiteraard erg verblijd met deze uitslag. We danken de afnemers van onze diensten voor het vertrouwen. Bovenal past het ons de Heere te erkennen voor hetgeen Hij ons geeft ook in dezen.

drs. R.A. (Rein) van der Garde
Coördinator bestuurlijk-juridisch advies Orthopedagoog, GZ-psycholoog
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

12 februari 2020

Terugblik Symposium Het jonge kind 2020

Meer dan 200 leerkrachten, ib’ers en teamleiders uit de onderbouw bezochten op 5 februari het symposium Het jonge kind, een initiatief van KOC Diensten in samenwerking met Driestar Educatief. "Wat een ontspannen dag!", werd meermalen opgemerkt. En inderdaad: de sfeer zat er goed in!

Lees verder
11 februari 2020

Herdenking 75 jaar bevrijding (lesbrieven Schildserie)

Onze Schildserie kent drie lesbrieven die zeer goed te gebruiken zijn bij de herdenking van 75 jaar bevrijding.

Lees verder