KOC Diensten opnieuw Cedeo-erkend

13 september 2019
Eenmaal per twee jaar voert Cedeo onderzoek uit naar klanttevredenheid bij onderwijsadvies van het Ds. G.H. Kerstencentrum. In de achterliggende periode is dat opnieuw gebeurd. Het resultaat was een tevredenheidsscore van ruim 96%. Daarmee heeft KOC Diensten opnieuw een Cedeo-erkenning voor twee jaar.

Cedeo is een onafhankelijk intermediair die het keurmerk ‘Cedeo-erkend’ verleent aan organisaties actief op het terrein van Human Resourch Improvement, op basis van de criteria klanttevredenheid, kwaliteit, continuïteit en bedrijfsgerichtheid. Cedeo is onderdeel van Lloyds Register Nederland B.V.
Deze Cedeo-erkenning wordt uitsluitend verleend aan organisaties waarvan is gebleken dat minimaal 80% van de opdrachtgevers tevreden tot zeer tevreden is over de kwaliteit van de onderwijsbegeleiding en-adviestrajecten en de performance van het bureau.
We zijn uiteraard erg verblijd met deze uitslag. We danken de afnemers van onze diensten voor het vertrouwen. Bovenal past het ons de Heere te erkennen voor hetgeen Hij ons geeft ook in dezen.

drs. R.A. (Rein) van der Garde
lid Raad van bestuur Orthopedagoog, GZ-psycholoog
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

14 oktober 2019

Netwerkbijeenkomst voor PCM coördinatoren

Diverse scholen binnen het samenwerkingsverband Berséba hebben de afgelopen jaren zich verdiept in het Process Communication Model®. Deze scholen staan voor de uitdaging om de opgedane kennis en vaardigheden een blijvende plek te laten verwerven in de schoolcultuur. Op het Netwerk voor PCM-coördinatoren krijgt u de kans om PCM als gereedschap voor communicatie in het team en het beter bereiken van kinderen te borgen.

Lees verder
11 oktober 2019

Rubriek: Scholen zoeken scholen

Wat is een goed alternatief voor HD digibordsoftware?

Lees verder