KOC Diensten opnieuw Cedeo-erkend

13 september 2019
Eenmaal per twee jaar voert Cedeo onderzoek uit naar klanttevredenheid bij onderwijsadvies van het Ds. G.H. Kerstencentrum. In de achterliggende periode is dat opnieuw gebeurd. Het resultaat was een tevredenheidsscore van ruim 96%. Daarmee heeft KOC Diensten opnieuw een Cedeo-erkenning voor twee jaar.

Cedeo is een onafhankelijk intermediair die het keurmerk ‘Cedeo-erkend’ verleent aan organisaties actief op het terrein van Human Resourch Improvement, op basis van de criteria klanttevredenheid, kwaliteit, continuïteit en bedrijfsgerichtheid. Cedeo is onderdeel van Lloyds Register Nederland B.V.
Deze Cedeo-erkenning wordt uitsluitend verleend aan organisaties waarvan is gebleken dat minimaal 80% van de opdrachtgevers tevreden tot zeer tevreden is over de kwaliteit van de onderwijsbegeleiding en-adviestrajecten en de performance van het bureau.
We zijn uiteraard erg verblijd met deze uitslag. We danken de afnemers van onze diensten voor het vertrouwen. Bovenal past het ons de Heere te erkennen voor hetgeen Hij ons geeft ook in dezen.

drs. R.A. (Rein) van der Garde
Coördinator bestuurlijk-juridisch advies Orthopedagoog, GZ-psycholoog
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

24 maart 2020

Op afstand dichtbij

Hoe kunnen (na)scholingen en individuele begeleiding zo goed mogelijk doorgaan of alsnog worden georganiseerd?  Hoe kan leerlingenzorg in beeld blijven? En hoe kan leerlingbegeleiding, denk aan consultatieve begeleiding, een Ondersteuningsteam alsnog worden georganiseerd?  Vanuit KOC Diensten kunnen we dat blijven verzorgen. We maken daarbij gebruik van het programma Teams. Dit is even wennen; de ervaring leert dat het goed werkt!

Lees verder
24 maart 2020

Vraagbaak voor ouders

Ouders en hun gezin tot steun zijn in deze Coronacrisis. Hoe doen we dat? In deze nieuwe situatie met nieuwe vragen denken we graag met u mee.

Lees verder