KOC Diensten opnieuw Cedeo-erkend

13 september 2019
Eenmaal per twee jaar voert Cedeo onderzoek uit naar klanttevredenheid bij onderwijsadvies van het Ds. G.H. Kerstencentrum. In de achterliggende periode is dat opnieuw gebeurd. Het resultaat was een tevredenheidsscore van ruim 96%. Daarmee heeft KOC Diensten opnieuw een Cedeo-erkenning voor twee jaar.

Cedeo is een onafhankelijk intermediair die het keurmerk ‘Cedeo-erkend’ verleent aan organisaties actief op het terrein van Human Resourch Improvement, op basis van de criteria klanttevredenheid, kwaliteit, continuïteit en bedrijfsgerichtheid. Cedeo is onderdeel van Lloyds Register Nederland B.V.
Deze Cedeo-erkenning wordt uitsluitend verleend aan organisaties waarvan is gebleken dat minimaal 80% van de opdrachtgevers tevreden tot zeer tevreden is over de kwaliteit van de onderwijsbegeleiding en-adviestrajecten en de performance van het bureau.
We zijn uiteraard erg verblijd met deze uitslag. We danken de afnemers van onze diensten voor het vertrouwen. Bovenal past het ons de Heere te erkennen voor hetgeen Hij ons geeft ook in dezen.

drs. R.A. (Rein) van der Garde
Coördinator bestuurlijk-juridisch advies Orthopedagoog, GZ-psycholoog
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

28 mei 2020

Subsidieregeling Inhaal- en ondersteuningsprogramma’s

Deze week is een Regeling gepubliceerd van de beide onderwijsministers, voor aanvullende subsidie aan onderwijsinstellingen. Het gaat om extra geld voor speciale programma’s, bedoeld voor kwetsbare leerlingen die achterstanden hebben opgelopen in de maanden dat vanwege de coronamaatregelen afstandsonderwijs moest worden gegeven. Let hierbij goed op de data waarvoor het moet worden aangevraagd!

Lees verder
27 mei 2020

Bereikbaarheid zomervakantie 2020

Ook in de zomervakantie is KOC Diensten bereikbaar (beperkt).

Lees verder