(Op)nieuw (weer) normaal en altijd bijzonder

7 mei 2020
Het weer open gaan van de scholen is organisatorisch geregeld. Vanaf maandag 11 mei is de helft van de kinderen weer op school aanwezig. Eind volgende week hopen alle kinderen weer voor een halve week naar school te zijn geweest. Afhankelijk van de ontwikkelingen in ons land wordt ernaar uitgekeken door school en gezin, leerkrachten en kinderen om weer normaal naar school te kunnen.

Bezinning

Uiteraard zien we allemaal uit naar weer normaal. Hoe wordt dit normaal ingevuld? Als we weer overgaan tot de orde van de dag, dan doen we echt iets verkeerd. Christelijk onderwijs op gereformeerde grondslag hoort zich in ieder geval te onderscheiden door te luisteren naar wat God ons heeft te zeggen. Door Zijn Woord en daden. Op welke wijze heeft Hij gesproken door dit coronavirus? En wat doen wij ermee? Of wat hebben we ermee gedaan? En wat betekent dit voor ons? Voor ieder persoonlijk, welke taak we ook in het onderwijs of de maatschappij hebben? Wat heeft het ons onderwijs te zeggen? De vraag wat er nu wezenlijk toe doet, komt naar boven en vraagt om doordenking, bezinning en reflectie. De overheid spreekt over ‘het nieuwe normaal’. Wat een zegen als Gods spreken een uitwerking ten goede mag hebben, nu en in de toekomst, tot Zijn eer. Dat door Zijn Geest onze scholen planthoven mogen zijn, waar Zijn Naam van kind tot kind wordt voortgeplant.

Duiding

Afhankelijk van de leeftijd van de kinderen is het de taak van een christelijke leraar, een identiteitsdrager en identificatiefiguur, om duiding te geven op grond van de Bijbel. Dit zal gebeuren tijdens de dagopeningen, kringgesprekken, Bijbelvertellingen, het maken van verwerkingsopdrachten, behandelen van lesbrieven en andere daarvoor geschikte momenten. Laten we – als we overgaan tot de orde van de dag – het onderwijs van Gods roepstem niet vergeten, maar hierover in gesprek gaan en blijven met de kinderen en met elkaar, met de bede om Zijn zegen.

Verbinding

Er vinden vanaf maandag veel ontmoetingen plaats. Voor iedereen zal het (weer) wennen zijn. Hoe hiermee om te gaan? Wat vraagt voorrang, wat is basaal en wat kan later? ‘Geen prestatie zonder relatie’ is zeker nu van toepassing. De ‘ogen-blik’, de ontmoeting, het kind achter het boek, het hart achter de buitenkant… Welbevinden, ontmoeting en contact zijn voorwaarde. Als hier goed aandacht aan wordt gegeven, volgt het leren als vanzelf. Wat zou het ondanks alles een zegen zijn als de sociaal-emotionele ontwikkeling de aandacht krijgt die zij nodig heeft. Pedagogen, zoek ernaar en geniet ervan.

Wens

Vanuit KOC Diensten wensen we u een (op)nieuw normaal, wat als het goed is altijd bijzonder blijft. Omgaan met kinderzielen is nooit ‘normaal’. Met een geopend Woord, gevouwen handen en een biddend hart, dat is bijzonder. In afhankelijk van Gods bijzondere (onverdiende en onmisbare) zegen.

A.R. (Arno) Bronkhorst MME
Bestuurder
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

18 juni 2020

Inspiratiemiddag ‘Lessen van de lockdown’

Sommige leerlingen zijn opgebloeid van het thuisonderwijs. Welke lessen trekken we uit de periode van de lockdown? Wat betekent dit voor het afstemmen op de onderwijsbehoeften van deze kinderen? Denk mee over het nieuwe normaal.

Lees verder
03 juni 2020

De scholen open – blijf bezinnen

Inmiddels is de school weer school, omdat de kinderen er zijn. De ogen-blik (nu nog belangrijker), relatie en ontmoeting worden weer ervaren. De afgelopen weken waren de klassen voor de helft gevuld. Vanaf D.V. maandag 8 juni a.s. mogen alle kinderen weer komen.

Lees verder