Opstapje als steun voor eenverdieners

23 oktober 2018
De gemeente Nunspeet heeft al meerdere jaren speciale aandacht voor eenverdieners. Eén van de manieren om hen tegemoet te komen is het aanbieden van het programma Opstapje.

De gemeente Nunspeet ontwikkelde een speciale regeling voor eenverdieners, omdat het percentage eenverdieners in deze gemeente duidelijk hoger ligt dan het landelijke gemiddelde (ongeveer 30% van de inwoners komt hiervoor in aanmerking).
De Nunspeetse SGP-wethouder Leen van der Maas legt uit dat de regeling die ontwikkeld is, onder andere inhoudt dat ouders hun kinderen tegen gereduceerd tarief naar de kinderopvang kunnen brengen. Inmiddels maken behoorlijk veel ouders gebruik van deze regeling. Van der Maas: “Voor 2016 lag het anders, toen hoorden we vooral nog sceptische geluiden zoals: ‘Mijn kind hoort gewoon thuis’. Na 2016 is er een start gemaakt met de implementatie van het zogenoemde programma ‘Opstapje’ van het Ds. G.H. Kerstencentrum. Opstapje is een programma dat ouders kunnen gebruiken vóór hun kind naar school gaat. Het biedt ouders handreikingen om de ontwikkeling van hun kind te stimuleren, daarbij krijgt de taalontwikkeling veel aandacht waar wij als gemeente veel belang bij hebben. De combinatie van een ochtend met een ouder naar de kinderopvang bleek een succes te zijn! Sceptische geluiden zijn verdwenen, ouders vinden het leuk om elkaar te ontmoeten en leren tegelijkertijd ook heel veel als het gaat om de opvoeding.”
Behalve het feit dat het nuttig is voor ouders, is dhr. Van der Maas van mening dat het belangrijk is om als overheid kinderen vanaf de eerste levensfase goed onderwijs te bieden. “Kinderen die met een achterstand beginnen zijn kwetsbaarder voor de toekomst, door kinderen vroeg een goede startkwalificatie te bieden, ben je al preventief bezig. Gelijke kansen voor elk kind is geen links thema, maar ook een opdracht uit ons doopformulier om ‘te doen en te helpen onderwijzen’, wat allereerst gericht is op de godsdienstige opvoeding, maar ook de maatschappelijke opvoeding insluit.

Dit bericht is met toestemming overgenomen uit De Banier (september 2018).

Overzicht nieuws

Gerelateerd

02 juni 2018

Antipestprogramma vaak niet effectief

Veel antipestprogramma’s blijken na onderzoek niet effectief te zijn. Welke programma’s werken wel? En wat zijn de ingrediënten van een effectief antipestprogramma?

Lees verder
27 april 2018

Validering en certificering ‘informeel leren’ schoolleider door KOC Diensten

Als schoolleider leert u veel in de dagelijkse beroepspraktijk. Dit leren wordt ‘informeel leren’ genoemd. U kunt vanaf nu bij KOC Diensten terecht voor het professioneel laten beoordelen (valideren) van uw traject van ‘informeel leren’.

Lees verder