Opvoeden met… autisme: hoe doe je dat? #WvdO

5 oktober 2021
Voor veel ouders is de praktijk van opvoeden weerbarstig. Ambulant hulpverlener Ben Evink vertelt wat KOC Diensten voor u kan betekenen als uw kind autisme heeft.

Opvoeden van kinderen met autisme, hoe doe ik dat?

Vanouds zijn de 3 R’s bekend in veel gezinnen. Rust, reinheid en regelmaat. Voor het opvoeden van kinderen mag je deze R’s wat ruimer en flexibeler inkleuren. Duidelijkheid geven, structuur bieden en visualiseren van routines zijn erg belangrijk als het gaat om kinderen met een vorm van autisme. Kennis hebben van autisme en hoe het werkt in de hoofden en harten van deze kinderen is van groot belang om ze te kunnen begrijpen en te steunen in het leven om hen heen. Een leven die vooral voor deze kinderen vol onzekerheden en onberekenbare zaken zijn.

Wat maakt opvoeden van kinderen met autisme zo moeilijk?

Aan de buitenkant is meestal niets te zien aan het kind. En in de eerste omgang met onbekenden valt vaak niet veel op. Zo kan het kind op school zijn uiterste best doen en valt het in de klas nagenoeg niet op. Terwijl het thuis zich kan uiten in boze, verdrietige, angstige gedragingen. Veel stress en spanning kan uiteindelijk leiden tot depressies. Ouders moeten hun kind leren ‘lezen’, om vervolgens op de juiste manier te reageren op het gedrag van hun kind. Dit vraagt kennis en vergt inzicht en veel geduld. Een kind met een vorm van autisme heeft doorgaans veel puzzel- en schakeltijd nodig. Ook vraagt het vaak om bevestiging. Om dat elke situaties in het dagelijks leven weer anders is, kun je vaak niet op voorhand zeggen hoe uw kind zich gaat gedragen. Dat onverwachte, in ogen van ouders zo vaak onnavolgbare gedrag roept bij zowel het kind als de ouder(s) spanning op.

Wat betekent het hebben van een kind met autisme voor het gezinsleven?

Voor de ouders: Een kind waar je net als andere kinderen zielsveel van houdt. Een kind dat enorm veel mooie en positieve eigenschappen heeft. Waar je in veel situaties echt op aan kan. Ze zijn oprecht, eerlijk. Maar het kind heeft heel veel moeite met onverwachte situaties. Vindt het vaak lastig om in het sociale verkeer de juiste toon aan te slaan of de juiste dingen te doen.

Voor de broers/zussen: Samen spelletjes doen, eindigt meestal in mineur. Geluiden kunnen soms gewelddadig aandoen bij het kind, met als gevolg dat er na korte tijd een meltdown optreedt. Dat is voor alle gezinsleden een haast traumatische ervaring! Voor het gezin is van belang dat er gedacht en gewerkt wordt vanuit de methodiek ‘Geef me de vijf’, er veel structuur is en waar nodig afspraken en handelingen visueel zijn gemaakt.

Waarom zou ik meedoen met oudercursus Autisme?

In de oudercursus Autisme leer je ‘hoe het werkt in het hoofd van een kind met autisme’ (CASS). Je maakt praktisch kennis met de methodiek ‘Geef me de vijf’ en leert dit toe te passen in je eigen (gezin) situatie. Het is ook goed voor anderen, zoals grootouders, of bekenden die veel met CASS-ers omgaan. Ook is er ruimte in de cursus om je specifieke vragen m.b.t. autisme te stellen en daar een antwoord op te krijgen in een veilige setting.

Welke meerwaarde heeft meer kennis over autisme?

Kennis van autisme vergroot het inzicht in het gedrag van het kind en zorgt ervoor dat je je kind veel beter leert begrijpen. Het neemt een hoop spanning weg bij de ouder(s) en het reikt ook middelen aan die direct toepasbaar zijn in het gezin. Waarbij wel gezegd moet worden dat de meeste veranderingen in het gezin langzaam gaan en echt tijd nodig hebben. Het is een proces van de lange adem!

Ook belangstelling voor de Oudercursus Autisme?

Klik hier voor meer informatie.

Overzicht nieuws

Gerelateerd

22 november 2021

Slob: Veiligheidsbeleid moet van papier af komen

Dankzij de Wet veiligheid op school staat sociale veiligheid bij alle scholen op het netvlies. Vrijwel allemaal hebben ze op papier hun beleid op orde. Maar dat beleid moet nu ‘van het papier af komen en onderdeel worden van de dagelijkse praktijk.’

Lees verder
16 november 2021

Het coronavirus heerst: de mens wikt, God beschikt

Op dit moment ondervinden velen van ons de gevolgen van het coronavirus. Er zijn weinig gezinnen, kerken en scholen waar het virus niet rondgaat.

Lees verder