Algemeen

Ervaart u vragen, zorgen of problemen rond de opvoeding, in uw gezin of in uw leefsituatie, of heeft u vragen over de ontwikkeling van uw kind? De afdeling Jeugd en gezin van KOC Diensten biedt verschillende vormen van jeugd- en opvoedhulp en volwassenzorg aan. De hulpverlening sluit aan bij de mogelijkheden van uw persoonlijke of gezinssituatie.
De godsdienstig-levensbeschouwelijke grondslag van de Stichting Ds. G.H. Kerstencentrum werkt door en wordt gezien wordt in alle werkzaamheden van de afdeling Jeugd en gezin.

Zorgaanbod

De afdeling Jeugd en gezin van KOC Diensten heeft een aanbod gericht op preventieve en curatieve zorg. De curatieve zorg richt zich op begeleiding, diagnostiek en behandeling van kinderen en ouders en jongvolwassenen met problematiek op een continuüm van lichte tot psychiatrische problematiek. KOC Diensten heeft ook een aanbod voor diagnostiek en behandeling binnen de generalistische basis-ggz. Binnen begeleiding biedt zij intensieve ambulante gezinsbegeleiding, ambulante specialistische begeleiding en diverse vormen van ambulante individuele begeleiding.
Wanneer u klikt op ‘zorgaanbod’, komt u in het scherm ‘Diensten’. Wanneer u in dat scherm bij ‘toon filters voor’  het filter ‘Voor jeugd en gezin’ aanvinkt, ziet u het volledige zorgaanbod van de afdeling Jeugd en gezin te zien.

Wachttijden voor de basis-GGZ

Onderstaande wachttijden zijn van toepassing op de trajecten van de (generalistische) basis-GGZ. We baseren de wachttijden in dit overzicht steeds op het gemiddelde van de afgelopen twee maanden. Daarbij maken we onderscheid tussen aanmeldwachttijden en behandelwachttijden.
De daadwerkelijk gerealiseerde wachttijd kan voor een individuele cliënt anders uitpakken dan gepubliceerd. Er kunnen gebeurtenissen of omstandigheden voordoen die de wachttijd doen oplopen of verminderen.

Laatst bijgewerkt: 3-9-2019

Aanmeldwachttijden

Hieronder vindt u onze aanmeldwachttijden. Dit is de tijd die u moet wachten vanaf het moment van de aanmelding tot het moment waarop u het intakegesprek hebt met een hulpverlener.

Aanmeldwachttijd in regio Midden: 4 weken
Aanmeldwachttijd in regio Zuid-West: 10 weken
Regio-indeling

Behandelwachttijden

Hieronder vindt u onze behandelwachttijden. Dit is de tijd die u moet wachten vanaf het intakegesprek tot aan de start van de ambulante behandeling/ambulante begeleiding/diagnostiek vanuit de basis-GGZ.

Behandelwachttijd in regio Midden: 4 weken
Behandelwachttijd in regio Zuid-West: 10 weken

Vragen

In het geval u vragen heeft over de wachttijden of wanneer uw gemeente er niet bijstaat, kunt u contact opnemen met onze administratie (telefoon 0318-517310; e-mail: diensten@koc.nu).

Aanmelden

Wanneer u zich wilt aanmelden voor diagnostiek, begeleiding of behandeling bij KOC Diensten, klikt dan hier. U komt dan direct in het scherm ‘Contact’ waar u uw vraag kunt noteren en versturen. Heeft u overige vragen, dan kunt ook gebruik maken van deze link.

Verwijsindex

KOC Diensten vindt samenwerking met hulpverleners van andere organisaties tijdens een hulpverleningstraject belangrijk. Daarbij maakt KOC Diensten gebruik van de Verwijsindex. De Verwijsindex is een landelijk informatiesysteem in Nederland dat bedoeld is om hulpverleners binnen verschillende organisaties inzicht te geven in elkaars betrokkenheid bij een individuele jongere en/of bij een gezin.
De Verwijsindex is wettelijk vastgelegd, verankerd in de Jeugdwet en bestaat vanaf 2008.
Wanneer een cliënt zich bij ons aanmeldt, zal in het eerste gesprek tussen de hulpverlener en cliënt uitleg gegeven worden over de Verwijsindex aan de hand van een document dat van te voren is opgestuurd naar de cliënt.