Afdeling Scholen

De afdeling Scholen is gericht op het verlenen van diensten aan scholen. Aan besturen. directeuren, intern begeleiders, leerkrachten enz. Het betreft leerlingbegeleiding, coaching, scholing van leerkrachten, managementondersteuning, bestuurlijk-juridische dienstverlening enzovoorts.