KOC Diensten

KOC Diensten is er voor de ondersteuning van ieder die betrokken is bij het christelijk onderwijs op gereformeerde grondslag. En voor ouders en jeugdigen die ondersteuning en hulp wensen die uitgaat van diezelfde grondslag. U kunt daarbij rekenen op een team van betrokken en deskundige medewerkers.

KOC Diensten bestaat uit twee afdelingen.

De afdeling Scholen, die diensten levert aan schoolbesturen, directeuren, intern begeleiders, leerkrachten en overig personeel dat op de  scholen werkzaam is.

De afdeling Jeugd en gezin die diensten biedt aan ouders, jongvolwassenen en kinderen.

KOC Diensten gaat uit van de Stichting Ds. G.H. Kerstencentrum en is nauw verbonden met de besturenorganisatie de VBSO.


Wat de lentezon is voor de planten, dat is ouderliefde voor het kinderhart. (Melati van Java)

Bestuurder

De bestuurder van de Stichting Ds. G.H. Kerstencentrum is verantwoordelijk voor het goed functioneren van beide afdelingen.

De bestuurder bepaalt het strategisch beleid dat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de Raad van Toezicht

Doel

KOC Diensten ziet het als opdracht besturen, toezichthouders, directeuren en onderwijsgevenden door middel van scholing en ondersteuning te faciliteren om verantwoord onderwijs te kunnen vormgeven.

Daarnaast wil KOC Diensten ambulante hulpverlening bieden om verantwoorde opvoeding en ontwikkeling van kinderen en jongeren te bevorderen en te ondersteunen.

Staat naast je in opvoeding en onderwijs

Neem contact op