Passend verbinden

28 februari 2020
Op vrijdag 7 februari jl. gingen vertegenwoordigers van het onderwijs en jeugdhulpzorginstanties met elkaar in gesprek om te kijken hoe we deze koppeling tot goed tot stand kunnen brengen.

Sinds 2015 is de burgerlijke gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van de jeugdzorg. Het is belangrijk dat zowel onderwijs als jeugdzorg bij de gemeente blijvend aandacht vragen voor identiteitsgebonden jeugdzorg. Zowel identiteitsgebonden onderwijs als identiteitsgebonden jeugdhulp is in het belang van het kind.

Wanneer er begeleiding in de thuissituatie nodig is, is het belangrijk dat de hulpverlener aansluit op de waarden en normen zoals de ouders die voorstaan. Wanneer dat niet het geval is, zal er in veel gevallen vervreemding ontstaan en is de kans groot dat de beoogde doelen niet behaald zullen worden of, zoals helaas teveel voorkomt, de hulp een averechts effect heeft. Om te zorgen voor adequate zorg is het belangrijk dat er in een vroeg stadium hulp geboden wordt in lijn met de doopbelofte. Uiteraard moet deze zorg voldoen aan de kwaliteitseisen.

Vanuit het ministerie wordt de samenwerking onderwijs en jeugdhulp gestimuleerd. Zo zijn er bijvoorbeeld momenteel diverse pilots (zogenaamde inspiratieregio’s) waar jeugdhulp op school aanwezig is. De school is immers een belangrijke vindplaats. Door vroegsignalering en vroeginterventie kan in veel gevallen zwaardere zorg voorkomen worden. Deze ontwikkeling biedt scholen een uitgelezen kans om identiteitsgebonden jeugdhulp op de school te krijgen. Op deze wijze kan de school enerzijds een passende verbinding met jeugdzorg realiseren en anderzijds gemeenten ontzorgen. Een duurzame verbinding tussen school en identiteitsgebonden jeugdhulpverlening bespaart niet alleen veel geld, maar voorkomt ook veel leed bij jeugdigen. Bijkomend voordeel van een dergelijke verbinding is dat er vanuit de werkvloer aan ontschotting gewerkt wordt: één kind, één plan en gedeelde financiële verantwoordelijkheid door integraal te arrangeren.

We roepen scholen op deze mogelijkheden optimaal te benutten.

A.G.J. (Anne) van Berkum
Manager Jeugd en gezin
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

02 juli 2020

Zomergroet

Een bijzonder schooljaar ligt (bijna) achter ons. In het afgelopen half jaar hebben we allemaal de impact van het Coronavirus ervaren. Voor iedereen was dit onbekend en iedereen was hierin onervaren. Dat gaf te midden van alles een ongekende dynamiek.

Lees verder
26 juni 2020

Jubileumactiviteiten – wijziging data gezinsdag

Zoals eerder gemeld en in de jaarplanning opgenomen willen we onderwijsmiddagen en kerkenradenavonden in diverse regio’s beleggen. Daarnaast zijn ook gezinsdagen genoemd.

Lees verder