Passend verbinden

28 februari 2020
Op vrijdag 7 februari jl. gingen vertegenwoordigers van het onderwijs en jeugdhulpzorginstanties met elkaar in gesprek om te kijken hoe we deze koppeling tot goed tot stand kunnen brengen.

Sinds 2015 is de burgerlijke gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van de jeugdzorg. Het is belangrijk dat zowel onderwijs als jeugdzorg bij de gemeente blijvend aandacht vragen voor identiteitsgebonden jeugdzorg. Zowel identiteitsgebonden onderwijs als identiteitsgebonden jeugdhulp is in het belang van het kind.

Wanneer er begeleiding in de thuissituatie nodig is, is het belangrijk dat de hulpverlener aansluit op de waarden en normen zoals de ouders die voorstaan. Wanneer dat niet het geval is, zal er in veel gevallen vervreemding ontstaan en is de kans groot dat de beoogde doelen niet behaald zullen worden of, zoals helaas teveel voorkomt, de hulp een averechts effect heeft. Om te zorgen voor adequate zorg is het belangrijk dat er in een vroeg stadium hulp geboden wordt in lijn met de doopbelofte. Uiteraard moet deze zorg voldoen aan de kwaliteitseisen.

Vanuit het ministerie wordt de samenwerking onderwijs en jeugdhulp gestimuleerd. Zo zijn er bijvoorbeeld momenteel diverse pilots (zogenaamde inspiratieregio’s) waar jeugdhulp op school aanwezig is. De school is immers een belangrijke vindplaats. Door vroegsignalering en vroeginterventie kan in veel gevallen zwaardere zorg voorkomen worden. Deze ontwikkeling biedt scholen een uitgelezen kans om identiteitsgebonden jeugdhulp op de school te krijgen. Op deze wijze kan de school enerzijds een passende verbinding met jeugdzorg realiseren en anderzijds gemeenten ontzorgen. Een duurzame verbinding tussen school en identiteitsgebonden jeugdhulpverlening bespaart niet alleen veel geld, maar voorkomt ook veel leed bij jeugdigen. Bijkomend voordeel van een dergelijke verbinding is dat er vanuit de werkvloer aan ontschotting gewerkt wordt: één kind, één plan en gedeelde financiële verantwoordelijkheid door integraal te arrangeren.

We roepen scholen op deze mogelijkheden optimaal te benutten.

A.G.J. (Anne) van Berkum
Leidinggevende Jeugd en gezin
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

28 februari 2020

Terugblik Netwerkbijeenkomst Schouder aan Schouder

Op vrijdag 14 februari jl. ontmoetten zo’n 15 gespreksleiders elkaar op onze Netwerkbijeenkomst Schouder aan Schouder. Deze gehele dag stond in het teken van ‘zelfvertrouwen’, een thema dat veel nieuwe inzichten opleverde

Lees verder
28 februari 2020

Terugblik: Conferentie Passend Verbinden IV

Vrijdag 7 februari j.l. vond de vierde editie van de conferentie Passend Verbinden plaats. In dit bericht leest u een terugblik op deze waardevolle dag. Ook is het mogelijk de gehouden presentaties te downloaden.

Lees verder