Pilot jeugdhulp Urk

18 juni 2020
Sinds 1 februari 2020 werkt een ambulant hulpverlener van KOC Diensten als jeugdhulpverlener op de vier reformatorische basisscholen op Urk.

De gemeente Urk heeft vorig jaar haar akkoord gegeven om via een pilot identiteitsgebonden jeugdhulp te verlenen op de vier reformatorische basisscholen op Urk. Om de afstemming onderwijs-jeugdhulp effectief te laten verlopen, is het namelijk belangrijk dat een jeugdhulpverlener van dezelfde waarden en normen uitgaat als de achterban van de school.

De jeugdhulpverlener neemt deel aan het ondersteuningsteam en het lokale zorgnetwerk. Andere activiteiten zijn bijvoorbeeld:
– team- en groepstrainingen
– begeleiding van leerlingen en ouders
– advies en consultatie leerkracht en intern begeleider

Waar nodig verwijst de jeugdhulpverlener door naar andere vormen van hulp. Tevens wordt de (preventieve) zorg gemonitord en wordt waar nodig de verbinding gemaakt met het kerkelijk netwerk.

Het doel van de inzet van deze identiteitsgebonden jeugdhulp is:

  • een snellere doorgeleiding naar passende zorg, waardoor zwaardere zorg wordt voorkomen
  • het delen van kennis in het ondersteuningsteam, waardoor een leerling vanuit meerdere invalshoeken wordt belicht
  • meer samenwerking en afstemming tussen onderwijs en zorg
  • het terugdringen van zorgmijding

Wilt u meer weten over jeugdhulp op de basisschool? Neem dan contact op met de heer A.G.J. (Anne) van Berkum, manager Jeugd en gezin.

A.G.J. (Anne) van Berkum
Manager Jeugd en gezin
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

02 juli 2020

Zomergroet

Een bijzonder schooljaar ligt (bijna) achter ons. In het afgelopen half jaar hebben we allemaal de impact van het Coronavirus ervaren. Voor iedereen was dit onbekend en iedereen was hierin onervaren. Dat gaf te midden van alles een ongekende dynamiek.

Lees verder
26 juni 2020

Jubileumactiviteiten – wijziging data gezinsdag

Zoals eerder gemeld en in de jaarplanning opgenomen willen we onderwijsmiddagen en kerkenradenavonden in diverse regio’s beleggen. Daarnaast zijn ook gezinsdagen genoemd.

Lees verder